Produkter

Vi bearbeider verdifullt trevirke til miljøvennlige produkter for anleggs- og transportindustrien, som begge er megatrend-drevne næringer for fremtiden. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, bjørk og grankryssfiner og bearbeidet sagtømmer. Materialeffektive treprodukter lagrer karbon og spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer.