Nye landsspesifikke spenntabeller for Kerto® LVL for bæreveggkonstruksjoner er nå klare

  • |
  • Metsä Wood

De nye spenntabellene er utarbeidet for forhåndsdimensjonering av store platebaserte vegger, gulv og tak. Konstruksjonsløsningene er basert på Kerto LVL Q-plater. De tidligere publiserte spenntabellene er på sin side egnet til planlegging av bjelke- og rammekonstruksjoner. Spenntabellene vil bli lansert gradvis fra og med mai. Diagrammer for bæreveggkonstruksjoner ble lansert først.

– Spenntabellene for Kerto LVL-produkter er enkle, raske verktøy som hjelper designere, ingeniører og byggherrer under arbeidet, sier teknisk kundeserviceansvarlig Janne Heikkilä. De bidrar til å optimalisere konstruksjonene og effektivisere det faktiske byggearbeidet. Det er stor etterspørsel etter slike løsninger for planlegging av arbeidet.

Det er tatt hensyn til byggepraksis og planleggingsretningslinjer i de enkelte landene i spenntabellene. Spenntabeller finnes foreløpig for de spesifikke byggemetodene og planleggingsretningslinjene i 16 land, f.eks. Finland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Frankrike.

Tabellene finnes på Metsä Woods hjemmesider https://www.metsagroup.com/metsawood/products-and-services/design-tools/span-tables-for-kerto-lvl/

For mer informasjon, kontakt: 

Janne Heikkilä, Technical Customer Service Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 167 8711, janne.heikkila@metsagroup.com


Metsä Wood
www.metsawood.com

Metsä Wood er en av Europas ledende produsenter av konstruerte treprodukter. Vi bearbeider verdifullt trevirke til miljøvennlige produkter for anleggs- og transportindustrien, som begge er megatrenddrevne næringer for fremtiden. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, bjørk og granfiner og bearbeidet sagtømmer. Materialeffektive treprodukter lagrer karbon og spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer.

I 2020 hadde vi en samlet omsetning på ca. 0,4 milliarder euro, og vi har ca. 1600 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä Group.

Følg Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest