Hybrid sandwich-veggelement – bærekraftig og effektiv bygging

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Hybridbygging gir byggefirmaer en mer bærekraftig oppføringsmåte uten å endre den aktuelle byggemåten. Metsä Wood med partnere har utviklet et hybrid sandwich-veggelement som vil fornye bygging på fabrikk. Innovasjonen kombinerer betong med Kerto® LVL (laminert finertre). Det første byggeprosjektet som bruker elementene, er Metsä Fibres sagbruk i Rauma.

Behovet for mer bærekraftige løsninger er akutt, fordi bygging forårsaker 30 % av alle CO2-utslipp. De hybride sandwich-veggelementene kombinerer betong og Kerto LVL og tilbyr en enkel måte å bytte ut typiske sandwichelementer i betong på, det populære veggelementet i fleretasjes boligbygg i Norden.

Aller viktigst er det at innovasjonen garanterer effektiv bygging.

– Det hybride sandwich-veggelementet bidrar til å øke andelen tre for å kunne bygge mer bærekraftige bygninger effektivt. Denne felles utviklingen er vår innsats for å hjelpe byggebransjen, sier Jussi Björman, direktør for næringsbygg i Metsä Wood.

Innovasjon i partnerskap

Metsä Wood samarbeidet med finske bygge- og konstruksjonsutformingsfirmaer om å konstruere det optimale hybride sandwich-veggelementet. Produsenten av prefabrikkerte elementer Lipa-Betoni så potensialet med hybridelementene. « Det hybride sandwich-veggelementet er en flott mulighet. Vi leter etter et nytt marked med et produkt som kan brukes på samme måte som sandwich-elementer i betong, sier Satu Lipsanen, administrerende direktør i Lipa-Betoni.

Lipsanen er fornøyd med samarbeidet, hvor Lipa-Betonis kunnskap om betong møter Metsä Woods erfaring med tre. Målet var å konstruere et praktisk element, som er enkelt å produsere og bygge med.

Bærekraftig bygging

– Siden Kerto LVL er et lett materiale, vil de hybride sandwich-veggelementene bli raskere å produsere på fabrikken og transportere til byggeplassen, og dessuten vil transportutslippene bli mindre på grunn av den lettere lasten. De lette elementene er også enklere å løfte, sier Björman.

Han påpeker også at nye byggeløsninger som er enkle å produsere, er nødvendige for å dreie bransjen i en mer bærekraftig retning.

– Det produseres ca. 1 millioner kvadratmeter betongveggelementer årlig i Finland. Hvis alle betongvegger ble byttet ut med hybride sandwich-veggelementer, ville CO2-utslippene bli redusert med 30 000 tonn per år, og 95 000 tonn karbon ville bli lagret, påpeker Björman.

Metsä Fibres nye sagbruk i Rauma er det første byggeprosjektet hvor de hybride sandwich-veggelementene vil bli brukt. Skanska er hovedentreprenør på fabrikkprosjektet.  Elementene vil bli produsert ved Lipa-Betonis fabrikk i Pieksämäki i Finland og montert i juni.

Les hele artikkelen om innovativt hybrid sandwich-element.

Se en video om hvordan hybridbygging er et skritt mot mer bærekraftig bygging samtidig som effektiviteten opprettholdes.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/pcmJvVkdv-St

For mer informasjon, kontakt:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter.

I 2020 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1600 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram| Pinterest