Nye hybride sandwichelementer kombinerer betong og tre

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Hybridbygging gir byggefirmaer en mer bærekraftig måte å bygge på uten at aktuelle byggemetoder behøver å endres.Metsä Wood med partnere har utviklet et hybrid sandwich-veggelement som vil fornye bygging på fabrikk. Innovasjonen kombinerer betong med Kerto® LVL (laminert finertre).De hybride sandwich-veggelementene er lettere, og det viste seg å være en stor fordel i det første byggeprosjektet ved Metsä Fibres sagbruk i Rauma. 

Hybridbygging vil være mer bærekraftig

Skanska, entreprenør på Metsä Fibres nye sagbruk i Rauma, har satt seg ambisiøse mål i forbindelse med planen om å bli karbonnøytral globalt innen 2045. Det har ført til at selskapet tilbyr kundene lavutslippsløsninger eller karbonnøytrale løsninger.

– Vi er glad for å prøve nye, innovative ting og samarbeid, og bruken av disse nye hybride sandwichelementene i det nye sagbruket i Rauma er et flott eksempel på denne slags samarbeid. Bruken av hybridelementer reduserer mengden betong, og elementene er dessuten lettere enn vanlige elementer, sier Ilkka Romo, direktør for produktivitets- og kvalitetsenheten i Skanska.

Romo ser for seg at det vil bli mer bygging med tre de neste årene, og allerede nå er etterspørselen større. Det pågår evaluering av hvilke former for bygging med tre man skal satse på, og hvordan dette påvirker bransjens og kundenes ønsker.

– Hybride sandwichelementer er en flott start, og sagbrukprosjektet i Rauma har gitt oss nyttig førstehåndsinformasjon om hvordan de kan brukes til bygging. De ser ut til å passe godt med våre tekniske behov. Samarbeidet vårt med Metsä Wood og Metsä Fibre har fått en god start siden begge disse bedriftene sitter på stor ekspertise, sier Romo.

Enkel elementproduksjon 

Produksjonen av de nye hybride sandwich-veggelementene, som brukes i sagbrukets tømmersorteringsbygg, gikk som planlagt ved fabrikken til produsenten av prefabrikkerte elementer Lipa-Betoni. Dette er første gang fabrikken har produsert hybride veggelementer.

I produksjonen av et hybrid sandwich-veggelement danner en Kerto LVL-plate den bærende kjernen. Dette etterfølges av en fasade med isolasjonslag og armert betong.

– Etter at vi fikk kontroll på de innledende utfordringene, har det vært like enkelt å produsere hybride sandwich-veggelementer som sandwichelementer i betong. Vi har klart dette takket være det tette samarbeidet med og den omfattende fagkunnskapen til partnerne våre, sier Satu Lipsanen, administrerende direktør i Lipa-Betoni.

Smidig montering av hybride sandwichelementer på byggeplassen

Det tok fem timer å montere de hybride sandwich-veggelementene for den første etasjen (100 m2) i bygningen.

– Monteringen av de hybride sandwich-veggelementene har vært nokså lik de vanlige sandwichelementene i betong. Vi kunne bruke en lettere kran til monteringen siden de hybride sandwich-veggelementene er lettere enn tradisjonelle sandwichelementer. Det at de er lettere, kan bety lavere kostnader i et stort byggeprosjekt, sier Petri Puputti, byggedirektør i Skanska.

Begge typer elementer har identiske forbindelser i bunnen, og sømmene i de hybride sandwichelementene har treskruer. Han understreker også at når hybride sandwich-veggelementer er montert, er sømmene ferdige. Det er derfor ikke nødvendig å lage sømmer, slipe betong eller rengjøre, slik man må med sandwichplater i betong.

Tømmersorteringsbygget vil stå klart innen utgangen av 2021. Sagbruket skal etter planen stå klart i tredje kvartal 2022.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/_HmGnGStqxc5

Les mer

For mer informasjon, kontakt:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com


Metsä Wood
www.metsawood.com

Metsä Wood er en av Europas ledende produsenter av konstruerte treprodukter. Vi bearbeider verdifullt trevirke til miljøvennlige produkter for anleggs- og transportindustrien, som begge er megatrenddrevne næringer for fremtiden. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, bjørk og granfiner og bearbeidet sagtømmer. Materialeffektive treprodukter lagrer karbon og spiller en viktig rolle i kampen mot klimaendringer.

I 2020 hadde vi en samlet omsetning på ca. 0,4 milliarder euro, og vi har ca. 1600 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä Group.

Følg Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest