Att bygga med betydligt mindre material

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

När mer än hälften av världens befolkning bor i städer måste framtidens hållbara bostäder lösas i stadsmiljöer. Att bygga i allt tätare områden och samtidigt uppfylla hållbarhetskraven ställer nya krav på de material vi bygger med. Vi behöver materialeffektiva lösningar som inte bara är lätta att hantera under byggnationen, utan också bidrar till att påskynda branschens cirkulära utveckling.

Mindre utsläpp och mer bostadsyta
Förutom att välja rätt material att bygga med är materialeffektivitet en av de viktigaste strategierna i övergången till att hållbart byggande. Framöver måste byggbranschen kunna bygga och renovera med hjälp av betydligt mindre material. Förnybara och materialeffektiva lösningar med förädlade träprodukter är ett beprövat val.

Kerto LVL® är ett övertygande alternativ till stål och betong, men överträffar även andra träbaserade lösningar. Med ett förhållande mellan styrka och vikt som ligger nära stål kan man bygga bärande konstruktioner med mindre material, vilket leder till lättare element, mindre utsläpp och fler kvadratmeter för boende. 

"Om man till exempel i ett bärande ytterväggselement byter från 140 mm tjockt korslimmat trä (KL) till en 69 mm tjock Kerto LVL Q-panel med motsvarande bärande kapacitet innebär det en 51% minskning av användningen av trämaterial, vilket resulterar i 71 mm tunnare väggelement. För en lägenhet med 15 meter yttervägg innebär denna minskning av väggtjockleken en kvadratmeter extra boyta att sälja eller hyra ut", förklarar Håkan Arnebrant, Sales Development Manager från Metsä Wood.

Materialeffektivitet genom hela livscykeln
Byggindustrin måste arbeta kontinuerligt för att förbättra materialeffektiviteten - från råmaterial till tillverkning, transport och konstruktion till slutet av lösningarnas livscykel. Metsä Wood använder  PEFC-certifierat och spårbart virke (PEFC/02-31-03) som odlats i nordiska skogar som sköts enligt principerna för regenerativt skogsbruk. 1

Produktionen respekterar de värdefulla resurserna och har konstruerats för att vara så effektiv som möjligt: Varje del av ett träd utnyttjas fullt ut för den mest värdeskapande användningen och mängden avfall minimeras. Produktionen är nästan självförsörjande på energi och värmer även upp omgivande städer. För närvarande utnyttjas upp till 96 procent av produktionens sidoströmmar. 2

Att bygga med trä innebär minskade utsläpp även under transport och byggnation. Eftersom träelementen är lätta kan de transporteras i större mängder på en gång, lyftas med mindre kranar och kräva enklare grundläggning, vilket minskar behovet av material som betong. 3 

Kerto LVL-baserade lösningar är hållbara och gör det möjligt att bygga byggnader som håller länge, hålla materialen i bruk och på så sätt lagra koldioxid. I slutet av en byggnads livslängd kan träelementen återanvändas på andra ställen, återvinnas till nya byggprodukter eller så kan hela byggnaden flyttas och återanvändas. 

Materialeffektiviteten är en gemensam utmaning - hela branschen måste gå samman för att tänka om när det gäller planering, design och byggande på ett sätt som gör det möjligt att minska mängden råmaterial och säkerställa naturens förmåga till förnyelse.

Läs mer
Bilder

Referensen
1: https://www.metsagroup.com/sustainability/forests-and-wood/regenerative-forestry/ 
2: https://www.metsagroup.com/metsawood/sustainability/production/
3: https://www.metsagroup.com/metsawood/sustainability/why-build-with-wood/material-efficiency/

 

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Marketing Director, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com 

Håkan Arnebrant, Sales Development Manager, Metsä Wood Sverige
Tel: +46 70 355 42 00, hakan.arnebrant@metsagroup.com


Metsä Wood
www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2022 uppgick vår försäljning till cirka 0,7 miljarder euro, och vi har omkring 1 550 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest