Materiaalitehokasta rakentamista

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa ja kaupungistuminen lisääntyy jatkuvasti. Yhä tiiviimpi rakentaminen yhdessä kasvavien vastuullisuustavoitteiden kanssa asettaa uusia vaatimuksia rakennusmateriaaleille. Tarvitsemme materiaalitehokkaita ratkaisuja, joita on helppo käsitellä rakentamisen aikana ja jotka vauhdittavat myös alan kiertotaloutta. 

Enemmän asuinneliöitä tehokkailla materiaaliratkaisuilla
Oikeiden rakennusmateriaalivalintojen lisäksi materiaalitehokkuus on yksi keskeisistä tekijöistä siirryttäessä kohti vastuullisempaa rakentamista. Tulevaisuudessa rakennusteollisuuden on pystyttävä rakentamaan ja korjaamaan merkittävästi pienemmällä materiaalimäärällä. Uusiutuviin rakennusmateriaaleihin ja materiaalitehokkaisiin puutuotteisiin pohjautuvat ratkaisut ovat todistetusti hyvä valinta.

Kerto® LVL -viilupuu on erinomainen vaihtoehto teräkselle ja betonille, mutta sillä voidaan päihittää myös muut puupohjaiset ratkaisut. Terästä vastaava lujuus-painosuhde mahdollistaa kantavien rakenteiden rakentamisen pienemmällä materiaalimäärällä, mikä johtaa kevyempiin elementteihin ja pienempiin päästöihin. Hoikemmat rakenteet mahdollistavat myös suuremman asuinkerrosalan. 

"Esimerkiksi kantavassa ulkoseinäelementissä vaihdettaessa 140 mm paksu CLT-levy 69 mm paksuun Kerto LVL Q -levyyn, jolla on vastaava kantavuus, merkitsee 51 %:n vähennystä puumateriaalin käytössä, jolloin seinäelementti on 71 mm ohuempi. Asunnossa, jossa on 15 metriä ulkoseinää, tämä paksuuden vähentäminen tarkoittaa 1 neliömetriä lisää myytävää tai vuokrattavaa lattiapinta-alaa", kertoo Håkan Arnebrant, myynnin kehityspäällikkö Metsä Woodilta.

Materiaalitehokkuutta läpi koko rakentamisen toimitusketjun
Rakennusteollisuuden on työskenneltävä jatkuvasti parantaakseen materiaalitehokkuutta. Tämä koskee käytettyjä raaka-aineita, tuotteiden valmistusta, kuljetusta sekä rakennusmateriaalien koko elinkaarta. Metsä Wood käyttää tuotteidensa valmistuksessa ainoastaan jäljitettävää ja PEFC-sertifioitua (PEFC/02-31-03) puuta, joka on kasvatettu pohjoismaisissa metsissä ja jota hoidetaan uudistuvan metsätalouden periaatteiden mukaisesti. 1  

LVL:n tuotanto on suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, jotta jokainen puun osa saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti parhaaseen käyttötarkoitukseen jätteen määrä minimoiden. LVL valmistetaan tarkkojen mittojen mukaan, minimoiden poikkileikkaus- ja sahausjätteet. Tuotanto on myös lähes energiaomavaraista ja kaikki ylimääräinen uusiutuva energia myydään verkkoon kaukolämmön muodossa paikallisille toimijoille. Tällä hetkellä tuotannon sivuvirroista hyödynnetään jo 96 prosenttia. 2 

Puurakentaminen vähentää päästöjä myös kuljetuksen ja rakentamisen aikana. Koska puuelementit ovat kevyitä, niitä voidaan kuljettaa kerralla suurempia määriä, niitä voidaan nostaa pienemmillä nostureilla ja ne vaativat kevyemmät perustukset, mikä vähentää muiden materiaalien, kuten betonin tarvetta. 3 

Kerto LVL -pohjaiset ratkaisut ovat erittäin vahvoja ja niiden avulla voidaan rakentaa pitkäikäisiä rakennuksia, jotka varastoivat hiiltä vuosikymmeniä. Rakennuksen elinkaaren lopussa puuosat voidaan käyttää uudelleen muussa tarkoituksessa, kierrättää uusiksi rakennustuotteiksi tai koko rakennus voidaan siirtää ja käyttää uudelleen. 

Materiaalitehokkuus on yhteinen haaste, ja koko alan on yhdistettävä voimansa ja mietittävä uudelleen, miten rakentamisen suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä siten, että raaka-aineiden käyttöä voidaan vähentää ja samalla minimoidaan ympäristövaikutukset.

Lue lisää
Mediatiedostot

Lähteet:
1: https://www.metsagroup.com/fi/vastuullisuus/metsat-ja-puuraaka-aine/Uudistava-metsatalous/ 
2: https://www.metsagroup.com/metsawood/sustainability/production/
3: https://www.metsagroup.com/metsawood/sustainability/why-build-with-wood/material-efficiency/

 

Lisätietoa:
Henni Rousu, Markkinointijohtaja, Metsä Wood
puh. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com


Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 500 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on yli 90 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram  Slideshare


Metsä Wood
https://www.metsagroup.com/fi/metsawood/

Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Jalostamme uusiutuvaa pohjoista puuta korkealaatuisiksi ja vastuullisiksi puutuotteiksi. Päätuotteitamme ovat Kerto® LVL, koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Materiaalitehokkaat puutuotteet varastoivat hiiltä ja niillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 0,7 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 550 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Seuraa Metsä Woodia: Twitter  Facebook  LinkedIn  Instagram  Pinterest