Nu finns det nya, landsspecifika kapacitetstabeller för lastbärande väggstommar av Kerto® LVL

  • |
  • Metsä Wood

De nya kapacitetstabellerna är utarbetade för preliminära dimensioneringar av stora skivor till vägg-, golv- och takkonstruktioner. De strukturella lösningarna baseras på Kerto® LVL Q-skivor. De tidigare publicerade spännviddstabellerna är i sin tur lämpliga för dimensionering av balk- och pelarkonstruktioner. Spännvidds- och kapacitetstabellerna kommer att lanseras stegvis med början i maj. Tabellerna för lastbärande väggstommar lanserades först.

”Spännvidds- och kapacitetstabellerna för Kerto® LVL-produkter är ett snabbt och enkelt verktyg för att hjälpa konstruktörer, tekniker och byggare. De hjälper till att optimera stommarna och effektiviserar konstruktionsarbetet. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av lösningar, som underlättar vid planeringen och dimensioneringen av arbetet”, säger Janne Heikkilä, Technical Customer Service Manager.

Spännvidds- och kapacitetstabellerna tar hänsyn till enskilda länders konstruktionsregler och planeringsriktlinjer. Spännvidds- och kapacitetstabellerna finns för närvarande för de specifika konstruktions- och dimensioneringsreglerna för 16 länder, bl.a. Finland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Frankrike.

Du finner tabellerna på Metsä Woods webbplatser https://www.metsagroup.com/metsawood/products-and-services/design-tools/span-tables-for-kerto-lvl/

För mer information kontakta:

Janne Heikkilä, Technical Customer Service Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 167 8711, janne.heikkila@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och barrplywood samt vidareförädlade sågvaror. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka
klimatförändringar.  
 
2020 uppgick vår försäljning till cirka 0,4 miljarder euro, och vi har omkring 1 600 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä-koncernen. 

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest