Aktiv medlem tilldelas innovationsutmärkelsen Open Source Wood

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Woods Open Source Wood är ett initiativ som har skapats för att konstruktions­experter ska kunna dela med sig av sina kunskaper och innovationer inom träbyggande. Den allra första innovationsutmärkelsen inom initiativet har tilldelats konstruktören och arkitekten Paul Esombi Ekema för hans framgångar med att sprida idén kring Open Source Wood. 

Paul Esombi Ekema äger företaget Peekplan Architects i Hamburg, Tyskland. Han kom i kontakt med Open Source Wood första gången när det lanserades 2017 och har sedan dess varit en aktiv medlem i nätverket. 

”Open Source Wood har blivit en mötesplats. Den samverkan som sker där är mycket intressant, och jag har bjudit in några av mina kollegor att ansluta sig och ta reda på vad Metsä Wood erbjuder på plattformen.” 

Globalt informationsutbyte om träbyggande 

Endast en bråkdel (5–10 %) av det globala byggandet i städer utgörs av trä, vilket delvis beror på att branschen är fragmenterad och lokal. Metsä Wood ser att det finns behov av att dela kunskaper och innovationer för att stimulera användningen av trä inom byggbranschen. Målet med Open Source Wood är att sammanföra experter från olika delar av byggbranschen globalt för att skapa ett nytänkande kring hur trä kan användas som byggmaterial. Ekema ser att det redan nu har skett förändringar: 

”Det är ett paradigmskifte som är mycket uppmuntrande”, säger han. ”Jag gläds åt att se att man på allvar börjar tänka i nya banor kring vilka byggmaterial som ska användas.” 

Open Source Wood handlar inte bara om att visa upp blåkopior och presentera tankar, utan de tekniska egenskaperna hos trä är till exempel något som också diskuteras. Ekema anser att det inte är tillräckligt många människor som vet hur trä beter sig som material och hur hållbart och flexibelt det är. 

”Valet av material för byggprojekt beror ibland på arkitektens eller konstruktörens kunskap om vad det finns att välja mellan”, säger Ekema. ”Därför ger plattformen tekniker och samhället som helhet vidare vyer som underlättar en ökad förståelse för materialet.” 

Utmärkelse för inspirerande prestationer 

Ekema har delat med sig av sina egna projekt på Open Source Wood. Det gäller t.ex. de prefabricerade små trähusen M4 och M5, som är lätta, ekologiska och hälsosamma att bo i. De är idealiska för människor som önskar minska sitt koldioxidavtryck och dra ned på sina levnads­kostnader. 

”Det är bara några av de idéer jag har velat dela med andra människor. Jag blev mycket inspirerad av trä som material, så jag skulle vilja ge inspiration och idéer till andra också.” 

Metsä Wood prisbelönar kontinuerligt användare av Open Source Wood för deras bästa idéer och aktiviteter som gagnar plattformen. Hur reagerade Ekema när han fick en utmärkelse för sin aktivitet på Open Source Wood? 

”Jag känner mig mycket hedrad, mycket belåten. Den här innovationsutmärkelsen är ett stort erkännande av mitt arbete”, säger Ekema. 

”Jag vill tacka Metsä Wood för möjligheten att visa upp mitt arbete och allt som Peekplan Architects kan åstadkomma för hela världen. Att dela med sig av sina kunskaper inom träbyggande hjälper till att skapa nya kapaciteter för alternativt kvalitetsbyggande, något som ligger mig mycket varmt om hjärtat.” 

 

Se alla vinnare i Open Source Wood Award

Se videon Tala om trä med Paul Esombi Ekema

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/BnFLMT7qbG55 

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metsä Wood

www.metsawood.se

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi åtar oss att betjäna kunder inom tre segment: byggande, industri och distribution. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter. Vi säljer även nordiska sågvaror som producerats av Metsä Fibre.

Under 2018 uppgick Metsä Woods omsättning till 0,4 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest