Open Source Woods innovasjonspris tildelt et aktivt medlem

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Woods Open Source Wood er et initiativ for å dele kunnskap og innovasjoner innen bygging med tre mellom byggeproffer over hele verden. Plattformens aller første innovasjonspris er tildelt ingeniør og arkitekt Paul Esombi Ekema for hans arbeid med å fremme Open Source Wood-ideen. 

Paul Esombi Ekema, eier av Peekplan Architects i Hamburg i Tyskland, kom i kontakt med Open Source Wood for første gang da plattformen ble lansert i 2017. Siden har han vært et aktivt medlem av plattformen. 

– Open Source Wood er blitt et møtepunkt. Omgangen der har vært virkelig interessant, og jeg har invitert noen av kollegene mine til å bli med og utforske hva Metsä Wood tilbyr på plattformen. 

Global informasjonsdeling om bygging med tre 

Bare en brøkdel (5–10 %) av bygging i byområder i verden er i tre, noe som dels skyldes at bransjen er fragmentert og lokal. Metsä Wood mener at det er et behov for å dele kunnskap og innovasjoner for å bidra til at tre blir mer brukt i bygging. Målet med Open Source Wood er å samle fagfolk fra forskjellige sider av byggebransjen over hele verden og tenke nytt om hvordan tre brukes som byggemateriale. Ekema ser at endringen allerede er i gang: 

– Dette paradigmeskiftet er svært oppløftende, sier han. – Jeg er glad for å se at folk virkelig begynner å tenke nytt om hvilke byggematerialer de skal bruke. 

Open Source Wood handler ikke bare om å vise frem planskisser og presentere tanker. For eksempel blir de tekniske egenskapene ved tre også drøftet. Ekema mener at ikke nok mennesker vet hvordan tre oppfører seg som materiale, og hvor holdbart og fleksibelt det er. 

– Valg av byggematerialer avhenger noen ganger av hvor kjent arkitekten eller ingeniøren er med hva som er tilgjengelig, sier Ekema. – Plattformen er derfor en ytterligere berikelse og et bidrag til at teknikere og det bredere publikum kan forstå materialer bedre. 

Pris for å virke inspirerende 

Ekema har delt sine egne prosjekter på Open Source Wood. For eksempel er de prefabrikkerte små trehusene M4 og M5 lette, økologiske og sunne å bo i. De er ideelle for alle som ønsker å redusere sitt karbonavtrykk og få ned levekostnadene. 

– Dette er bare noen av ideene jeg har ønsket å dele med andre. Jeg ble svært inspirert av tre som materiale, så jeg vil gjerne gi andre inspirasjon og ideer også. 

Metsä Wood tildeler kontinuerlig Open Source Wood-brukere for deres beste ideer og handlinger som fremmer plattformen. Hvordan føler Ekema seg når han får en pris for sin aktivitet på Open Source Wood? 

– Jeg føler meg svært beæret, svært fornøyd. Denne innovasjonsprisen er som et enormt kvalitetsstempel for arbeidet mitt, sier Ekema. 

– Jeg vil gjerne takke Metsä Wood for muligheten til å vise verden arbeidet mitt og alt Peekplan Architects er i stand til å klare. Deling av kunnskap om bygging med tre bidrar til å utvikle ny kapasitet som sikrer kvalitetsmessige byggealternativer, noe jeg er svært opptatt av. 

 

Se alle Open Source Wood-prisvinnerne

Se en Talking Wood-video med Paul Esombi Ekema

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/BnFLMT7qbG55 

For mer informasjon, kontakt:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Metsä Wood

www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter. Vi selger også nordisk tømmer produsert av Metsä Fibre.

I 2018 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest