Innovaatiopalkinto Open Source Woodin edistämisestä

  • Lehdistötiedotteet
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Open Source Wood -hankkeen tavoitteena on edistää teollista puurakentamista. Metsä Woodin lanseeraaman alustan tarkoitus on helpottaa tiedon ja ratkaisuiden jakamista puurakentamisen ammattilaisten kesken.  Ensimmäinen innovaatiopalkinto on myönnetty insinööri ja arkkitehti Paul Esombi Ekemalle Open Source Wood -idean edistämisestä. 

Paul Esombi Ekema on Saksan Hampurissa sijaitsevan Peekplan-arkkitehtitoimiston omistaja. Hän on ollut Open Source Wood -yhteisön aktiivinen jäsen siitä lähtien, kun hanke lanseerattiin vuonna 2017. 

”Open Source Woodista on tullut kohtaamispaikka. Vuorovaikutus on todella mielenkiintoista, ja olen kutsunut kollegoita mukaan tutustumaan alustaan ja sen tarjontaan.” 

Tietoa puurakentamisesta 

Puurakentamisen osuus kaupunkirakentamisesta on koko maailmassa vain 5–10 prosenttia. Syitä tähän ovat muun muassa rakennusteollisuuden hajautuneisuus ja paikallisuus. Metsä Wood näkee, että tiedon ja innovaatioiden jakamiselle on selkeä tarve ja että tiedon jakaminen mahdollistaa puun käytön lisäämisen rakentamisessa. Open Source Woodin tavoitteena on tuoda yhteen rakennusteollisuuden eri alojen ammattilaisia pohtimaan uusia tapoja käyttää puuta rakennusmateriaalina. Ekeman mukaan muutos on jo käynnissä. 

”Ajattelutavan muutos on ollut hyvin rohkaisevaa”, hän sanoo. ”Olen iloinen siitä, että ihmiset ovat todella alkaneet ajatella uudelleen rakennusmateriaalien käyttöä.” 

Open Source Wood ei ole vain ajatusten ja ratkaisuiden esittelyä. Alustalla käydään myös keskustelua esimerkiksi puutuotteiden teknisistä ominaisuuksista. 

”Joskus rakennusmateriaalien valinta riippuu siitä, kuinka hyvin arkkitehti tai insinööri tuntee eri vaihtoehdot”, Ekema toteaa. ”Open Source Wood lisää teknisten asiantuntijoiden ja rakennusalan muiden toimijoiden ymmärrystä materiaalien ominaisuuksista.” 

Palkinto inspiroivasta työstä 

Ekema on jakanut Open Source Wood -alustalla omia projektejaan, kuten esivalmistetut puiset minitalot M4 ja M5, jotka ovat kevyitä, ekologisia ja asuinoloiltaan terveellisiä. Ne sopivat ihmisille, jotka haluavat pienentää hiilijalanjälkeään ja asumiskustannuksiaan. 

”Ne ovat vain kaksi esimerkkiä ideoista, joita olen halunnut jakaa muiden kanssa. Puu inspiroi minua suuresti materiaalina, ja tätä innostusta ja ideoita haluan jakaa myös muille.” 

Metsä Wood palkitsee säännöllisesti Open Source Wood -alustan käyttäjien parhaita ideoita sekä työtä, jolla alustaa on tehty tunnetuksi. Mitä Ekema miettii saamastaan palkinnosta? 

”Tämä on suuri kunnia. Olen hyvin tyytyväinen. Tämä innovaatiopalkinto on merkittävä hyväksyntä työlleni”, Ekema sanoo. 

”Haluan kiittää Metsä Woodia mahdollisuudesta näyttää koko maailmalle, mitä olen saanut aikaan työssäni ja mihin kaikkeen Peekplan-arkkitehtitoimisto pystyy. Tiedon jakaminen puurakentamisesta kehittää uutta osaamista, ja sitä kautta rakentamiseen saadaan laadukkaita vaihtoehtoja. Olen vahvasti sitoutunut uusien vaihtoehtojen edistämiseen.” 

 

Lisätietoa Open Source Wood -palkinnon voittajista

Katso Paul Esombi Ekeman haastattelu

Kuvat: https://databank.metsagroup.com/l/BnFLMT7qbG55 

Lisätietoa:

Viivi Kylämä, Markkinointipäällikkö, Metsä Wood
puh. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.fi

Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Olemme sitoutuneet palvelemaan kolmea segmenttiä: rakentamista, teollisuutta ja jakeluasiakkaita. Päätuotteemme ovat Kerto® LVL, vaneri ja muut puutuotteet. Myymme myös Metsä Fibren valmistamaan sahatavaraa.

Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2018 oli 0,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Seuraa Metsä Woodia: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest