Smart metod att koppla ihop LVL-skivor vinner tävlingen Open Source Wood

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

I augusti utlyste Metsä Woods Open Source Wood en tävling i att komma på smarta sätt att koppla ihop stora LVL-skivor. Open Source Wood är en öppen plattform där personer inom träbyggnadsindustrin kan mötas och utbyta innovationer. Det vinnande förslaget – 1% Waste – lämnades in av Nazar Shklianka, arkitekt från Ukraina.

Tävlingen att koppla ihop skivor samlade många goda idéer som kan användas i praktiken. Vinnaren utsågs av en expertgrupp från Metsä Wood. ”Nivån på de konstruktioner vi fick in överträffade våra förväntningar”, säger juryordföranden Jussi Björman, direktör för teknisk kundtjänst.

Den vinnande konstruktionen är en stor I-balksstomme som baseras på att två långa skivor används som övre och nedre fläns. Väggskivorna placeras mellan flänsarna och fungerar som liv. Skivorna sammanfogas med en tunn remsa. Systemet är starkt och mycket enkelt att skala upp eller ned. Dessutom är spillet minimalt.

”Idén är enkel men ändå effektiv. Den ger också möjlighet att ändra väggens storlek beroende på behovet”, säger Björman. ”Jag är spänd på att se hur lösningen kan användas i verkliga projekt. Det är också lätt att modifiera konceptet genom att ersätta den anslutande träskivan med en stålplåt eller att använda en halv-i-halv förbindelse.”

Vinnaren, Nazar Shklianka, tog emot priset på 5 000 euro. ”Tävlingen blev ett bra tillfälle att fundera över hur trämaterialet kan utnyttjas på ett effektivare sätt, och också hur man kan snabba upp konstruktionsprocessen”, säger Shklianka. ”Min uppfattning är att den här tävlingen var både teknisk och kreativ. Namnet på projektet – 1% Waste – belyser det viktiga målet att använda materialet med så litet spill som möjligt och samtidigt skapa en stark stomme.”

Om Open Source Wood

Open Source Wood är en samarbetsplattform för arkitekter, ingenjörer och konstruktörer där de kan dela innovativa idéer för modulärt träbyggande. Användare kan överföra projekt och koncept till plattformen för att få feedback och samarbetsmöjligheter. Metsä Woods experter utvärderar bidragen och prisbelönar de mest innovativa idéerna, som 1% Waste.

Se den vinnande konstruktionen 1% Waste och besök Open Source Wood för att se alla konstruktioner.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/f7qWPg9f-vqf

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.se

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi åtar oss att betjäna kunder inom tre segment: byggande, industri och distribution. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter. Vi säljer även nordiska sågvaror som producerats av Metsä Fibre.

Under 2018 uppgick Metsä Woods omsättning till 0,4 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest