Metsä Wood belönar det estniska uppstartsföretaget Team 99 för en ekologisk moduldesign

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Wood, ett finskt företag för förädlade träprodukter, ha belönat det estniska uppstartsföretaget Team 99 för sin innovativa design av en modul som kan användas för att uppföra byggnader av olika storlek och form samtidigt som man minskar det övergripande koldioxidavtrycket. Modulen har designats helt i Metsä Woods Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber), vilket gör designen snabb, lätt och grön.

Den prisbelönta designen var ett av resultaten i Future of Wood, ett trähackaton som anordnades av Konstakademin och Garage 48 i Tallinn. Evenemanget, som drog cirka 100 deltagare, syftade till att utveckla klimatvänliga lösningar genom att använda trä, det naturliga och förnybara byggmaterialet, på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Metsä Wood gav deltagarna utmaningen att designa ett enstaka element eller en modul, byggda med en innovation som främjar användning av Kerto LVL i modulär stadsbyggnad. Teamen ombads ladda upp sina prototyper till Open Source-onlineplattformen för trä, opensourcewood.com, som strävar efter att dela innovationer inom modulär träkonstruktion. Vinnarna valdes ut av en jury som bestod av tekniska experter från Metsä Wood. 

Priit Reinpõld, medlem i Team 99 som vann 1 500 EUR, säger att teamets mål under detta hackathon var att hitta på en lösning som skulle hjälpa alla att bygga bättre. ”Och med bättre menar jag snabbare, högre och grönare. Vårt bidrag till Open Source Wood Challenge innehåller en universell modulbyggenhet som uppfyller det här målet”, avslutar han.

Det system som presenterades av det vinnande teamet hade utformats för att erbjuda en modern metod för att bearbeta trä, som kombinerade traditionell snickeriteknik och utfördes av CNC-maskiner med förädlade träprodukter som Kerto® LVL. Förutom de tekniska aspekterna tog man hänsyn till hållbarhet och byggnadens hela livscykel.

”För att möjliggöra återanvändning eller till och med förädling av material efter att en byggnad har uppfyllt sitt ändamål är det kritiskt att undvika att blanda material. Den lösning som erbjöds gör detta möjligt att uppnå, vilket öppnar möjligheten att rita och bygga koldioxidneutrala byggnader”, säger Reinpõld. Övriga medlemmar i det vinnande teamet var Sten-Mark Mändmaa, Kristel Ratassepp, Elar Rämmeld och Kaarel Susi.

”På Metsä Wood anser vi att om man delar med sig av yrkeskunskaper om modulärt träbyggande och dess fördelar hjälper detta till att presentera fördelarna med trä som byggmaterial för en bredare publik. Open Source Wood gör att användarna kan dela träbaserad design och även se den design som andra kommit fram till”, säger Tuukka Kyläkallio från Metsä Wood, ett av de företag som stått som mentorer för detta hackathon. ”Evenemanget i Tallinn var fantastiskt – det var en inspirerande helg, full av innovation, teamwork mellan olika branscher och en smittsam glädje i att experimentera med trä. Helgens resultat – många innovativa idéer som använder trä som råvara – bevisade hur kraftfullt det är med samarbete och öppen delning av kunskap, grunderna i Open Source Wood-initiativet.”

Open Source Wood är en öppen plattform för att dela kunskap och innovation inom modulärt träbyggande, med Metsä Wood som värd. På opensourcewood.com kan arkitekter och konstruktörer dela sina idéer och designer, få dem utvärderade av andra proffs i branschen och få stöd för att vidareutveckla sina idéer. Det kan även vara en plattform för undervisning och kunskapsdelning för studenter, eller ett inspirerande verktyg för alla som arbetar inom träbyggnad. All design som delas på opensourcewood.com, inklusive den vinnande designen från Team 99, är fritt tillgänglig för vem som helst. 

Se den vinnande designen ”Helskals LVL-modul”.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/RN5L877_RWTM

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.se

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi åtar oss att betjäna kunder inom tre segment: byggande, industri och distribution. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter. Vi säljer även nordiska sågvaror som producerats av Metsä Fibre.

Under 2018 uppgick Metsä Woods omsättning till 0,4 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest