Metsä Wood tildeler den nyetablerede estiske virksomhed Team 99 en pris for miljøvenligt moduldesign

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Wood, finsk producent af industrifremstillede træprodukter, har tildelt den nyetablerede estiske virksomhed Team 99 en pris for dens innovative design af et modul, der kan anvendes til at bygge bygninger i forskellige størrelser og former, samtidig med at deres samlede CO2-fodaftryk reduceres. Modulet er designet fuldt ud ved hjælp af Metsä Woods Kerto LVL-produkter (lamineret tømmerfiner) – hvilket gør designet hurtigt, let og miljøvenligt.

Det prisbelønnede design var et af resultaterne af træ-hackathonen ”Future of Wood”, som var arrangeret at Academy of Art og Garage 48 i Tallinn. Arrangementet, som tiltrak ca. 100 deltagere, sigtede mod at udvikle klimavenlige løsninger gennem den mest effektive anvendelse af træ, det naturlige og vedvarende byggemateriale. 

Metsä Wood udfordrede deltagerne til at designe et enkelt element eller modul, der skulle konstrueres ved hjælp af en innovation, som fremmer anvendelsen af Kerto LVL i modulbaseret byggeri i storbyer. Holdene blev bedt om at uploade deres prototyper på Open Source Wood-platformen opensourcewood.com, som har til formål at dele innovationer inden for modulbaserede træbygninger. Vinderne blev kåret af en jury bestående af Metsä Woods tekniske eksperter. 

Priit Reinpõld, medlem af det vindende (1.500 euro) Team 99, siger, at holdets mission på hackathonen var at finde på en løsning, som ville hjælpe alle med at bygge bedre. “Med bedre menes hurtigere, højere og mere miljøvenligt. Bidraget til Open Source Wood-udfordringen omfatter en universel modulbaseret bygningsenhed, som virkeliggør denne mission”, konkluderer han.

Det system, som det vindende hold præsenterede, var designet til at tilbyde en moderne metode til træsamling, som kombinerer traditionelle snedkerteknikker og udføres af CNC-maskiner, ved hjælp af industrifremstillede træprodukter såsom Kerto® LVL. Foruden tekniske aspekter blev der taget højde for bæredygtighed og bygningernes livscyklus.

“For at muliggøre genanvendelse eller sågar opkvalificerende genbrug af materialer, efter at en bygning har tjent sit formål, er det afgørende at undgå blanding af materialer. Den tilbudte løsning gør dette opnåeligt ved at give mulighed for at designe og skabe CO2-neutrale bygninger”, siger Reinpõld. De øvrige medlemmer af det vindende hold var Sten-Mark Mändmaa, Kristel Ratassepp, Elar Rämmeld og Kaarel Susi.

“Hos Metsä Wood mener vi, at deling af faglig viden om modulbaseret træbyggeri og dets fordele bidrager til at introducere fordelene ved træ som byggemateriale til et bredere publikum. Open Source Wood gør det muligt for brugerne at dele deres træbaserede design og samtidig se andres design”, udtaler Tuukka Kyläkallio fra Metsä Wood, en af mentorerne på hackathonen. “Tallinn-arrangementet var fantastisk – det viste sig at være en inspirerende weekend fyldt med innovation, teamwork på tværs af branchen og en smittende glæde ved at eksperimentere med træ. Weekendens resultater – mange innovative idéer med træ som primært materiale – viste styrken ved samarbejde og åben videndeling, som er fundamentet i Open Source Wood- initiativet”.

Open Source Wood er en åben platform til deling af viden og innovation inden for modulbaseret træbyggeri, som drives af Metsä Wood. På opensourcewood.com kan arkitekter og ingeniører dele deres idéer og design, få dem evalueret af andre træbrancheeksperter og få støtte til yderligere udvikling af deres idéer. Den kan også tjene som en vejledende eller videndelende platform for studerende, eller som et inspirerende værktøj for alle, der arbejder med træbyggeri. Alle design, som deles på opensourcewood.com, herunder det vindende design fra Team 99, er frit tilgængelige for alle. 

Se det vindende design “Full-Shell LVL module”.

Images: https://databank.metsagroup.com/l/RN5L877_RWTM

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood,
tel. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.dk

Metsä Wood er en af Europas førende producenter af industrifremstillede træprodukter. Det er vores mål at betjene tre segmenter: byggebranchen, industrien og distributionskunder. Vores primære produkter er Kerto® LVL, krydsfiner og andre træprodukter. Vi sælger også nordisk tømmer, der produceres af Metsä Fibre.

I 2018 havde Metsä Wood en omsætning på EUR 0,4 milliarder, og vi har ca. 1.500 medarbejdere. Metsä Wood er en del af Metsä Group.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest