Metsä Wood belønner den estiske oppstartsbedriften Team 99 for et miljøvennlig modulbasert design

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Wood, et finsk trevareselskap, har belønnet den estiske oppstartsbedriften Team 99 for dens innovative design av en modul som kan brukes til å bygge bygninger av forskjellige størrelser og former, og samtidig redusere bygningenes samlede karbonavtrykk. Modulen er i sin helhet konstruert ved hjelp av Metsä Woods Kerto LVL-produkter (laminert finertre) – noe som gjør designet raskt, lyst og grønt.

Det prisbelønte designet var et av resultatene av tre-hackatonet Future of Wood, organisert av Kunstakademiet og Garage 48 i Tallinn. Arrangementet, som samlet rundt 100 deltakere, hadde som mål å utvikle klimavennlige løsninger gjennom den mest effektive bruken av tre, det naturlige og fornybare byggematerialet. 

Metsä Wood utfordret deltakerne til å konstruere et enkelt element eller en modul, bygd ved hjelp av en innovasjon som fremmer bruken av Kerto LVL ved modulbasert bygging i byområder. Teamene ble bedt om å laste opp sine prototyper til Open Source Wood-nettplattformen opensourcewood.com, som har som mål å dele innovasjoner i modulbaserte trebygninger. Vinnerne ble valgt av en jury bestående av Metsä Woods tekniske eksperter. 

Priit Reinpõld, medlem av Team 99 og vinner av 1500 dollar, sier at teamets oppgave ved hackatonet var å finne en løsning som ville hjelpe alle med å bygge bedre. – Med bedre mener jeg raskere, høyere og grønnere. Bidraget til Open Source Wood Challenge omfatter en universell modulbasert bygningsenhet som oppfyller denne målsettingen, avslutter han.

Vinnerteamets system var beregnet på å tilby en moderne snekkermetode som kombinerte tradisjonelle tømrerteknikker utført av CNC-maskiner ved hjelp av konstruerte treprodukter som Kerto® LVL. I tillegg til tekniske aspekter ble bærekraft og bygningenes totale livssyklus vurdert.

– For å muliggjøre gjenbruk eller resirkulering av materialer etter at en bygning har uttjent sitt formål, er det viktig at materialer ikke blandes. Den tilbudte løsningen gjør det mulig å få til dette og setter oss i stand til å konstruere og skape karbonnøytrale bygninger, sier Reinpõld. De andre medlemmene av vinnerteamet var Sten-Merke Mändmaa, Kristel Ratassepp, Elar Rämmeld og Kaarel Susi.

– I Metsä Wood mener vi at faglig kunnskapsdeling innen modulbasert bygging med tre og fordelene med dette bidrar til å gjøre treets fordeler som byggemateriale kjent for et bredere publikum. Open Source Wood gjør det mulig for brukere å dele sine trebaserte design og se andres design også, sier Tuukka Kyläkallio fra Metsä Wood, en av mentorene ved hackatonet. – Tallinn-arrangementet var fantastisk – det ble en inspirerende helg, fylt med innovasjon, tverrfaglig samarbeid og en smittefarlig glede av å eksperimentere med tre. Resultatene av helgen – mange innovative ideer med tre som primærmateriale – viste kraften i samarbeid og åpen kunnskapsdeling, de grunnleggende prinsippene bak Open Source Wood-initiativet.

Open Source Wood er en åpen plattform for å dele kunnskap og innovasjon innen modulbasert bygging med tre. Plattformen driftes av Metsä Wood. På opensourcewood.com kan arkitekter og ingeniører dele sine ideer og design, få dem evaluert av andre fagfolk i trebransjen og motta støtte for videreutvikling av ideene sine. Den kan også fungere som en veilednings- eller kunnskapsdelingsplattform for studenter, eller som et inspirasjonsverktøy for alle som arbeider innen bygging med tre. Alle designene som ble delt på opensourcewood.com, deriblant vinnerdesignet av Team 99, er fritt tilgjengelige for alle. 

Se vinnerdesignet «Full-Shell LVL module».

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/RN5L877_RWTM

For mer informasjon, kontakt:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter. Vi selger også nordisk tømmer produsert av Metsä Fibre.

I 2018 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest