Open Source Wood samler strukturelle beregningsverktøy på ett sted

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Tre er et fornybart og sterkt byggemateriale som lagrer karbon, men likevel står det bare for en svært liten brøkdel av materialene som brukes innen global bygge- og anleggsvirksomhet. Open Source Wood er en samarbeidsplattform for arkitekter, ingeniører, studenter og fagfolk innen bygging med tre hvor de kan dele sine innovasjoner innen modulbasert bygging med tre. Open Source Wood tilbyr innovasjon, ideer og et bibliotek over element- og moduldesign, fritt tilgjengelig for alle. Nå tilbyr Open Source Wood også enkel tilgang til strukturelle beregningsverktøy.

Byggemetoder og -forskrifter er ofte svært lokale, og det finnes ingen verktøy som kan betjene alle områder og markeder. Siste tilskudd til Open Source Wood-plattformen er en «Verktøy»-liste, som er utviklet for å betjene ingeniører og andre fagfolk som leter etter hjelp til konstruksjonsberegninger, design eller kartlegging av programvareverktøy til oppgaven. 

Verktøysiden har en samling nyttige verktøy for bygging med tre. De fleste verktøyene er utviklet av eksterne tredjeparter, og listen viser også hvilke som er forenlige med lokale nasjonale tillegg.  

I lanseringsfasen har nettstedet noen grunnleggende verktøy, men det vil utvikle seg over tid og få mer allsidige verktøy, både når det gjelder funksjon og geografi. Foreløpig omfatter listen:

  • enkle kalkulatorer for trenagler, -skruer og -bolter
  • designverktøy for brannsikkerhet
  • liste over designprogramvare med nasjonale tillegg 
  • tabeller over spenn før design for LVL-konstruksjoner 

Utviklingen av Open Source Wood-plattformen er støttet av det finske miljødepartementets program for bygging med tre. Målet med prosjektet var å knytte innholdet i Open Source Wood til programvare og verktøy som designere og ingeniører bruker daglig. Den første fasen av prosjektet fokuserte på modelleringsverktøy og gjorde de første Open Source Wood-designobjektene tilgjengelige for AutoCAD, Revit, ArchiCAD og SketchUp designprogramvare. Den andre fasen tilbyr en liste over nyttige verktøy som designere kan bruke.

Prosjektet er delvis finansiert av:

Open Source Wood leter kontinuerlig etter nye måter å bidra til deling av kunnskap om bygging med tre. Hvis du har ideer eller verktøy som kan bidra til vekst og utvikling av modulbasert bygging med tre, kan du bli med på initiativet og begynne å dele på opensourcewood.com.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/-FScV687DKHS
 

For mer informasjon, kontakt:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter.

I 2019 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram| Pinterest