Open Source Wood kogub konstruktsiooni arvutustööriistad ühte kohta

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Puit on taastuv ja tugev ehitusmaterjal, mis seob süsinikku. Samas moodustab see ülemaailmsest ehitustööstusest üksnes murdosa. Open Source Wood on arhitektidele, inseneridele, tudengitele ja puitehitiste asjatundjatele mõeldud koostööplatvorm, kus nad saavad värskeid puitmoodulitest ehitamise ideid üksteisega jagada. Open Source Wood’ist leiab kasutaja kõigile vabalt kättesaadavaid uuenduslikke ideid ning elementide ja mooduldisainide kogu. Nüüd pakub Open Source Wood ka lihtsat ligipääsu konstruktsiooni arvutustööriistadele.

Ehitusmeetodid ja -nõuded on sageli väga lokaalsed, mistõttu pole olemas ühtainsat tööriista, mis täidaks kõigi piirkondade ja turgude vajadusi. Nüüdsest leiab platvormilt Open Source Wood uue tööriistade loetelu (Tools), mis on mõeldud inseneridele ja teistele professionaalidele, kes vajavad abi konstruktsiooni arvutuste, projekteerimise või tarkvaratööriistade leidmisel. 
Tööriistade loetelust leiab mitmeid kasulikke tööriistu, mis sobivad puidust ehitiste projekteerimiseks.

Enamik tööriistu on arendatud kolmandate isikute poolt ja loetelus on välja toodud ka tööriistad, mis vastavad kohalikele rahvuslikele lisadele (National Annex).  

Esialgu on lehel mõned põhilised tööriistad, kuid nimekirja täiendatakse aegamööda, et lisada mitmekülgsemaid tööriistu nii funktsioonide kui ka geograafia mõistes. Praegu on loetelus järgmised tööriistad:

  • ihtsad kalkulaatorid nael-, kruvi- ja poltühenduste jaoks;
  • tuleohutuse projekteerimistööriistad;
  • projekteerimistarkvarade loetelu koos rahvuslike lisadega; 
  • LVL-konstruktsioonide projekteerimiseelsed sillete tabelid. 

Platvormi Open Source Wood arendamist on puidust ehitamise programmi raames rahastanud Soome keskkonnaministeerium. Projekti eesmärk oli ühendada Open Source Wood’i sisu tarkvara ja tööriistadega, mida projekteerijad ja insenerid igapäevaselt kasutavad. Projekti esimeses etapis keskenduti modelleerimistööriistadele ning esimeste Open Source Wood’i projekteerimisobjektide kättesaadavaks muutmisele projekteerimistarkvaradele AutoCAD, Revit, ArchiCAD ja SketchUp. Teises etapis luuakse projekteerijate jaoks kasulike tööriistade loetelu.

Projekti on osaliselt rahastanud:

Open Source Wood otsib pidevalt uusi viise, kuidas puitehitusega seotud teadmisi jagada. Kui teil on ideid või tööriistu, mis võivad puidust moodulitest ehitamist populariseerida ja edasi arendada, liituge algatusega ning alustage jagamist aadressil opensourcewood.com.

Pildid: https://databank.metsagroup.com/l/-FScV687DKHS

 

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: 

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood on üks Euroopa juhtivaid töödeldud puidust toodete valmistajaid. Metsä Wood on pühendunud ehitus-, tööstus- ja turustusklientidele konkurentsivõimeliste ja keskkonnasõbralike toodete pakkumisele. Metsä Woodi toodete hulka kuuluvad Kerto® LVL, vineer ja muud puidutooted.

2019. aastal oli Metsä Woodi müügitulu 0,4 miljardit eurot, ettevõttes töötab praegu ligikaudu 1500 inimest. Metsä Wood kuulub Metsä Groupi kontserni.

Jälgige Metsä Woodi: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest