SI-Modular: Bærekraftig byggesystem med I-bjelker i tre

Arkitekt Hans-Ludwig Stell fra Münster i Tyskland har utviklet et sofistikert modulbasert system for bygging av en- og toetasjes hus. Denne raske, enkle og selvforklarende trekonstruksjonen heter SI-Modular, og er basert på Metsä Woods I-bjelke Finnjoist® (http://www.metsawood.com/global/Products/finnjoist/Pages/Finnjoist.aspx).
  • |
  • Metsä Wood

Hans-Ludwig Stell, administrerende parter hos Stellinnovation GmbH,  ble spurt om han kunne utvikle en hustype for bruk som utviklingshjelp, og som kunne sattes sammen så raskt som mulig. SI-Modular-systemet gjør at husene kan bygges i tre, helt uten skruer, ved å ganske enkelt bruke sammenkoblingsforbindelser i installasjonen.

 

I-bjelkemoduler støttet av Kerto® LVL

 

"Jeg var arkitektonisk inspirert av stålkonstruksjoner" sier arkitekten i et tilbakeblikk: "Men vårt arkitektteam ekskluderte stålkonstruksjoner fra dette bruksområdet." Trebaserte I-bjelker fra Metsä Wood viste seg å være en egnet løsning".

 

Konstruksjonen av tømmerbaserte I-bjelker er tilsvarende stålbaserte I-profiler: OSB-nettet i midten separerer topp og bunnflensene som går parallelt. Sistnevnte er laget av spesielt sterk Kerto-S, i ett enkelt stykke og med evnen til å bære enorme trykk- og strekkbelastninger på permanent basis. De tømmerbaserte I-bjelkene Finnjoist® er svært fleksible byggematerialer som oppfyller alle de påkrevde karakteristikkene for denne hustypen.

 

Hans-Ludwig Stell utvidet deretter hustypen til å oppfylle dagens europeiske standarder, f.eks. det tyske EnEV energisparingstiltaket.

 

Enkel bygging med fleksibelt rutenett

 

SI-Modular-systemet er basert på et fast rutenett. Avstandene er nøyaktig én meter. Fem segmenter, det vil si fem meter, utgjør maksimalbredden, mens lengden kan være hvilket som helst antall på rutenettet. For enkelte bruksområder, for eksempel gipsoverflater, kan den klare rekkevidden halveres ved å sette inn en mellomliggende stift.

 

Den høye lastekapasiteten gjør at I-bjelkene fra Metsä Wood kan brukes til vegger, gulv og tak. I-bjelkene er festet til de horisontale skinnene, som er forankret til gulvplaten.

 

Når vegger settes opp blir de tverrgående bjelke synlige. Bjelkene og skinnene, tilkoblingene og forsterkningene er laget av lastbærende Kerto-Q eller den dimensjonalt stabile Kerto-S. De individuelle trekomponentene kobles sammen med nøyaktige sammenkoblingsforbindelser.

 

Den dimensjonale stabiliteten i I-bjelkene og den nøyaktige fresingen gjør at det ikke forekommer konstruksjonsfeil og konstruksjonen er meget stabil. Til montering trengs bare en hammer.

 

"Selv om det heter seg at tømmer beveger seg, så er ikke det tilfellet her!" oppsummerer Hans-Ludwig Stell.

 

Lær mer om SI-Modular system:

http://www.metsawood.com/global/news-media/references/Pages/SI-modular-wood-construction-system.aspx

 

Bilde: http://databank.metsagroup.com/l/Gfh6ghhtKGWg

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Henni Rousu, Kommunikasjonsdirektør, Metsä Wood, mobil: +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

 

PR förfrågningar, kontakta:

Björn Mogensen, Mogensen.info, mobil: +46 708 184298, bjorn.mogensen@mogensen.info

 

www.metsawood.no

 

Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste kvalitet. Vår omsetning i 2016 var på 0,5 milliarder Euro, og vi har omtrent 1.500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.