Metsä Wood Sonex Light

Metsä Wood Sonex Light
Metsä Wood Sonex Light

Lätt och ljudisolerad björkplywoodskiva

Metsä Wood Sonex Light är en perfekt skiva för transport när ljudisolering och lättviktiga konstruktioner krävs. Kompositstrukturen i Sonex Light innehåller Amorim Cork-gummi för att förbättra ljudisoleringen.

Användningsområden

  • Väggar och golv i bussar och tåg för sänkta bullernivåer i passagerarutrymmen.
  • Mellanväggar vid krav på hög akustisk isolering

Egenskaper

  • Bra ljudisolering
  • Utmärkt styrka i relation till vikten