Metsä Wood Sonex Light
Metsä Wood Sonex Light

Lätt och ljudisolerad björkplywoodskiva

Metsä Wood Sonex Light är en perfekt skiva för transport när ljudisolering och lättviktiga konstruktioner krävs. Kompositstrukturen i Sonex Light innehåller Amorim Cork-gummi för att förbättra ljudisoleringen. Sonex Light är dessutom tillgänglig med beläggningen Phoenix som förbättrar skivans brandegenskaper betydligt.

Användningsområden
  • Väggar och golv i bussar och tåg för sänkta bullernivåer i passagerarutrymmen.

  • Mellanväggar vid krav på hög akustisk isolering
Egenskaper
  • Bra ljudisolering

  • Utmärkt styrka i relation till vikten