Träets resa – hållbarhet från de finska skogarna till Tokyo

Granarna som växer i Jukka Heikkonens skog kommer snart att användas för att bygga finska Metsäs paviljong i Japan. Under sommarolympiaden i Tokyo 2020 kommer den eleganta träpaviljongen att fungera som mötesplats för det finska olympialaget. Användning av Kerto® LVL-element (laminerad träfaner) innebär en snabb, lätt och grön konstruktion.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

All träråvara som Metsä Wood använder kommer från hållbart skötta skogar som Jukka Heikkonens familjeägda skog. Skogen förädlas till Kertos LVL-produkter som erbjuder innovativa och lättviktiga lösningar för effektivt byggande. Det är ett i högsta grad grönt byggmaterial. Så gott som ingenting går till spillo eftersom alla delar av trädet används på bästa möjliga sätt. Biprodukterna från tillverkningen – som spån, bark och flis – används i massa- och bioenergiproduktion. En del av bioenergin används för tillverkningen av Kerto LVL. Som för alla träprodukter lagrar Kerto LVL kol under hela livslängden för den byggnad som har byggts av Kerto LVL.

Generationer av hållbart skogsbruk

Familjeskogsbruk är typiskt och unikt för skogsskötseln i Finland. Skogen som ägs av Jukka Heikkonen har tillhört hans far och farfar. ”Vår familj har ägt och brukat den här skogen i tre generationer,” berättar Heikkonen. ”Det var min farfar som köpte den 1946.”

Hållbar skogsvård inkluderar alltid förnyelse av skogen. Varje träd som fälls ersätts med fyra nya plantor. ”Skogens historia går vidare. Nya träd planteras hela tiden och vårdas ömt,” säger Heikkonen. De träd som planteras nu kommer att vara fullvuxna när hans barn eller barnbarn ansvarar för att sköta skogen.

En plats för avkoppling och rekreation

”Vi har drivit en semesterby här sedan 70-talet. Under årens lopp har vi byggt flera sommarstugor, och nu finns det 14 stycken här,” säger Heikkonen. Våra gäster uppskattar hur frisk, lugn och fridfull den finska naturen är. De tycker om att ta en promenad i skogen, eller plocka bär och svamp på hösten.”

Vissa gäster från Japan och Kina har planterat egna träd i Heikkonens skog. ”Vi ger dem en uppdatering varje år om hur deras träd växer. Och efter 60–80 år kan de kanske till och med bestämma vad trädet ska användas för.”

Från Punkaharju i Finland till Tokyo i Japan

Heikkonen är stolt över att 80 år gamla träd från hans skog kommer att användas för att bygga Metsäs paviljong.

”Det är spännande att föreställa sig att granstockarna först kommer till Metsä Woods Punkaharju-bruk, bara ungefär 2,5 mil från vår skog. I bruket omvandlas stockarna till Kerto LVL och levereras sedan till den finska elementtillverkaren. De färdiga elementen skeppas därefter till Tokyo. Den här fantastiska byggnaden är ett konkret bevis på det långsiktiga arbete vi har bedrivit inom skogsvården,” fortsätter Heikkonen.

”Och vem vet, kanske reser jag till Japan för att förundras över trädens nya form.”

Se filmen om Jukka Heikkonen som förklarar hur det är att äga skog i Finland.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/SScSzxmkFH9j


För mer information kontakta:
Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood, tel. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com
 


www.metsawood.se

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi åtar oss att betjäna kunder inom tre segment: byggande, industri och distribution. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter. Vi säljer även nordiska sågvaror som producerats av Metsä Fibre.

Under 2018 uppgick Metsä Woods omsättning till 0,4 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood ingår i Metsä Group.