Metsäs träpaviljong – den optimala konstruktionen för en unik byggnad

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Konstruktionen av Metsäs paviljong har optimerats för att vara så enkel som möjligt, så att denna unika byggnad skulle kunna tillverkas med maximal effektivitet. Konstruktionen utnyttjar också den optimala storleken på byggmaterialet, Kerto® LVL (laminerad träfaner), vid tillverkningen. Exemplet visar att modulbygge med industriellt producerat trä kan göra konstruktionen snabb, lätt och grön.

Metsä Group och Business Finland gör en gemensam satsning i samband med sommarolympiaden i Tokyo. Det är Metsä-paviljongen, som ska inrymma Finlands olympiska och paraolympiska lag och även erbjuda varierande faciliteter för olika evenemang.

Paviljongen kommer att byggas av prefabricerade träelement tillverkade av Metsä Woods Kerto LVL-produkter. Kerto LVL är tillverkad av 3 mm tjocka svarvade faner som limmas ihop för att skapa en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar.

Stark stomme med Kerto LVL-element

Metsä-paviljongen har konstruerats av ett finskt företag, AINS Group. Huvudsyftet var att skapa denna unika byggnad med så få delar som möjligt och att utnyttja Kerto LVL så effektivt som möjligt. De starka vindarna och risken för jordbävningar innebar också en utmaning vid konstruktionen av Metsä-paviljongen. Byggnadens öppna framsida var även det en faktor som påverkade konstruktionen.

Paviljongens lastbärande stomme utgörs av Kerto LVL-pelare, reglar och mellanbjälklag samt takelement, samtliga tillverkade av Kerto LVL Q-panels och Kerto LVL S-beams. Anslutningarna mellan de primära balkarna och pelarna innehåller specialkonstruerade ståldelar som skapar intrycket av att byggnaden svävar i luften.

”Takelementen ger stommen dess styvhet och överför vind- och eventuella jordbävningslaster till marken via väggarna. Ett extra diagonalstöd tar upp krafterna från en jordbävning”, förklarar Lasse Hietanen, projektledare på AINS Group. Han är ansvarig för konstruktionen av Metsä-paviljongen.

Framför paviljongen står huvudpelarna på en ny grundplatta, medan både baksidan och väggarna med Kerto LVL Q-panel i änden av gaveln vilar på den gamla garagebyggnaden.

Enkla delar optimerade för produktion

Optimeringen av produktionen innebär att nästan alla Kerto LVL-delar, som varierar i längd från 5 till 9 meter, är 1,8 meter breda, samma bredd som tillverkningslinjen. För att ytterligare belysa denna optimering används endast två typer av bjälklagselement och fyra typer av takelement i stommen. Samma balkar används i alla element.

”Målet har varit att minimera mängden spill och strömlinjeforma produktionen i motsats till den mer gängse filosofin, nämligen att optimera konstruktionen. Den modulära konstruktionen sparar också kostnader”, säger Jouni Laakso, VP, Production, Kerto LVL på Metsä Wood.

Konstruktion baserad på Open Source Wood

Metsä-paviljongens stomkonstruktion baseras på Kerto® LVL-element som är fritt tillgängliga i Metsä Woods Open Source Wood-tjänst, en plattform för att främja modulkonstruktioner i trä.

”Jag hämtade principerna för stomkonstruktionen från tjänsten Open Source Wood och lärde mig kombinera produkter i Kerto LVL-sortimentet. En av de största fördelarna med Kerto LVL Q-panel är t.ex. de stora dimensionerna, vilket innebär att det blir färre skarvar. Dessa produkter gör konstruktionen mycket flexibel", framhåller Hietanen.

 

Titta på videon Talking Wood där Lasse Hietanen förklarar hur man konstruerar moduluppbyggda trästommar.

Se videon om hur Kerto LVL tillverkas.

 

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/Rw99dNpKTzDS

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.se

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi åtar oss att betjäna kunder inom tre segment: byggande, industri och distribution. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter. Vi säljer även nordiska sågvaror som producerats av Metsä Fibre.

Under 2018 uppgick Metsä Woods omsättning till 0,4 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest