Grönt byggande och boende i Norge

Verksbyen, ett nytt grönt kvarter i Fredrikstad i Norge, visar framtiden inom hållbart boende. Som en del av projektet bygger Arca Nova Bolig fem femvåningshus med lägenheter i Capjon Park-området i Verskbyen. Byggnaderna består av Metsä Woods Kerto® LVL-produkter (laminated veneer lumber), vilket gör byggandet snabbt, lätt och grönt.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Verksbyen kommer att bli hem för 5 000 personer under de kommande 10 åren. Målet är att bli Norges mest innovativa husprojekt. På lång sikt har Arca Nova Bolig ambitiösa på planer att förändra bostadsmarknaden på ett liknande sätt som Tesla har förändrat bilindustrin. Det är att sikta högt, men de tror starkt på den växande efterfrågan på hållbart byggande, vilket är ryggraden i Arca Novas Future Living-koncept.

”Vi har lyckats minska koldioxidutsläppen på flera sätt. Husen har byggts med träelement i enlighet med passivhusstandarden. Elektricitet produceras med solenergi och värme med solvärmeenergi”, säger Ruben D. Hansen, VD på Arca Nova Bolig, en del av Arca Nova Group.

”Genom att bygga med prefabricerade element med Kerto® LVL-produkter minskar vi både byggtiden och koldioxidutsläppen betydligt jämfört med det traditionella sättet att bygga med stål och betong”, säger Hansen.

Kortare byggtid med prefabricerade LVL-element

Att använda prefabricerade element har visat sig vara en snabb byggmetod. Byggnaderna blir en våning högre varje vecka. Det tar alltså bara fem veckor att slutföra en byggnad. Det första av de fem flervåningshusen kommer att vara klart i slutet av året och resten i slutet av 2020.

På de första tre våningarna av byggnaderna kommer den bärande konstruktionen att bestå av väggelement tillverkade med Kerto® LVL Q-paneler. Golvelementen får stabilitet med Kerto® LVL S-beams.

Metsä Wood har hjälpt Arca Nova Bolig med den tekniska lösningen till träbostadshusen. ”Vårt samarbete har varit avgörande för att skapa ett nytt designsystem för den norska husmarknaden”, säger Hansen.

Att bygga med hållbart trämaterial är också miljövänligt både nu och i framtiden.

Läs mer om det nya gröna bygget i Verksbyen.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/tQn7wCdzH_fN

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.se

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi åtar oss att betjäna kunder inom tre segment: byggande, industri och distribution. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter. Vi säljer även nordiska sågvaror som producerats av Metsä Fibre.

Under 2018 uppgick Metsä Woods omsättning till 0,4 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest