Det är tid för påbyggnad – lätt trä är det optimala byggmaterialet

De naturliga egenskaperna hos trä – låg vikt och styrka – har flera positiva konsekvenser både för enskilda konstruktörer och för samhällen som genomgår omfattande urbanisering. Enligt experter är påbyggnader ett av de träbyggnadsområden som har störst potential. Trämaterial som Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber, fanerträ) gör att konstruktionen blir snabb, lätt och miljövänlig.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Vår befintliga byggnadsmiljö genomgår en förnyelsefas. Behovet av att renovera byggnadsinfrastruktur, som avlopp och ventilation, är en anmärkningsvärd drivkraft för bostadsrenovering. För att finansiera dessa åtgärder byggs ibland nya våningar ovanpå befintliga byggnader.

”Det kräver noggrann planering att lägga till nya lager på fasader eller tak på nya byggnader. Gamla strukturer kan ha beräknats efter en annan standard än den som används idag, eller också kan materialen ha skadats under sin livstid”, påpekar arkitekten och forskaren Matti Kuittinen på Aalto-universitetet.

Ett bra alternativ för att lösa det problemet är användning av lättviktsmaterial.

Fantastisk påbyggnad nära Paris – 33 lägenheter på 6 månader

Image by Virtuel Architects

Trä är starkt och har relativt låg vikt. Detta gör träelement och moduler som tillverkats i Kerto LVL till ett utmärkt alternativ när man bygger på nya våningar ovanpå en befintlig byggnad.

I Poissy, nära Paris i Frankrike, byggdes 33 nya lägenheter ovanpå befintliga bostadshus. Tack vara prefabricering och lätta träkonstruktioner tog de bara sex månader att färdigställa.

”Det intressanta med lösningen för vertikal stadsutveckling är prefabricering”, säger Laurent Pillaud, arkitekt på Virtuel Architecture. ”Varje hus består av tre eller fyra moduler och ett tak. Tillverkningen av modulerna tog en månad. Sedan levererades modulerna, och var och en av dem monterades direkt på taket på en dag.” 

Inget behov av tunga underlag eller arbetskrävande logistik

En av de viktigaste fördelarna med att bygga i trä är strukturens låga vikt, vilket gör det möjligt att bygga på enklare grundläggning.

”Detta leder i sin tur till kostnadsbesparingar, eftersom man behöver mindre pålning, byggmaterial och tid”, säger arkitekten och forskaren Matti Kuittinen. 

För entreprenörer innefattar övriga fördelar med att använda lätta träelement enklare materialhantering på byggplatsen och effektivare bygglogistik. Åter sparas tid och pengar under byggprojektet.

Läs mer om möjligheterna med påbyggnad i trä.

Den här artikeln har publicerats som en del i serien Kerto LVL Fast, Light, Green. Alla artiklar är tillgängliga på www.metsawood.com/articles

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/NTm8xKrPSFDR

Referenser:

 T. Konstantinou, Facade Refurbishment toolbox: Supporting the Design of Residential Energy Upgrades, TU Delft, Delft, 2014.

M. Langen, ”Building additional floors with wood”, Metsä Wood-artikel, 2016. http://www.metsawood.com/global/news-media/articles/Pages/building-wooden-extension-storeys.aspx

H. Berger, Light Structures, Structures of light: The Art and Engineering of Tensile Architecture, Basel - Boston - Berlin: Birkhäuser Verlag, 1996.

För mer information kontakta:
Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood, tel. +358 40 820 9850,
viivi.kylama@metsagroup.com


www.metsawood.se

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi åtar oss att betjäna kunder inom tre segment: byggande, industri och distribution. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter. Vi säljer även nordiska sågvaror som producerats av Metsä Fibre.

Under 2018 uppgick Metsä Woods omsättning till 0,4 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood ingår i Metsä Group.