I dag er det påbygging av eksisterende bygg som gjelder – lett trevirke er det optimale byggematerialet

Treets naturlige kvaliteter – det er lett og sterkt – har en rekke fordeler både for individuelle entreprenører og for samfunn som opplever stor byvekst. Ifølge ekspertene er påbygging av eksisterende bygg et av områdene der bygging med tre har størst potensial. Med trematerialer som Metsä Woods Kerto® LVL (laminert finertre) går byggingen raskt, lett og grønt.
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Vi har i dag et bygd miljø der oppussing har en sentral plass. Behovet for å renovere installasjoner som kloakk og ventilasjon er en betydelig drivkraft bak boligoppussingsprosjekter. For å finansiere dette arbeidet legger man i noen tilfeller nye etasjer oppå eksisterende bygg.

– Å legge nye lag på fasadene eller takene på gamle bygg krever omhyggelig planlegging. Gamle konstruksjoner ble gjerne dimensjonert på grunnlag av andre standarder enn de som gjelder i dag, eller materialene kan ha blitt skadet opp gjennom årene, påpeker arkitekt og forsker, påpeker arkitektog forsker Matti Kuittinen ved Aalto-universitetet.

Bruk av lette byggematerialer er et godt alternativ for å løse dette problemet.

Spektakulært påbyggingsprosjekt utenfor Paris – 33 leiligheter på 6 måneder

Image by Virtuel Architects

Tre er sterkt og forholdsvis lett. Dette gjør treelementer og moduler laget med Kerto LVL til et utmerket alternativ når du legger til nye etasjer oppå en eksisterende bygning.

I Poissy like utenfor Paris ble det bygd 33 nye leiligheter oppå eksisterende boligbygg. Takket være prefabrikasjon og lette trekonstruksjoner tok det bare seks måneder å fullføre prosjektet.

– Det interessante med løsningen for vertikal byutvikling er prefabrikasjonen, sier Laurent Pillaud, arkitekt i Virtuel Architecture. – Hvert hus består av tre–fire moduler og ett tak. Produksjonen av modulene tok én måned. Deretter ble modulene levert, og hver modul ble installert direkte på taket på én dag. 

Ingen behov for tunge grunnmurer eller møysommelig logistikk

En av de største fordelene med å bygge med tre er at konstruksjonen veier mindre. Det betyr at man kan bygge på en lettere grunnmur.

– Det er i sin tur kostnadsbesparende, siden det går med mindre pæling, byggemateriale og tid, sier arkitekt og forsker Matti Kuittinen. 

For entreprenører har bruk av lette treelementer dessuten den fordel at materialhåndteringen på byggeplassen blir enklere og byggelogistikken mer effektiv. Man sparer altså både tid og penger under byggeprosjektet.

Les mer om mulighetene med å bygge på med tre.

Denne artikkelen er utgitt som en del av Kerto LVL Fast, Light, Green-serien. Alle artiklene er tilgjengelige på www.metsawood.com/articles

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/NTm8xKrPSFDR

Referanser:

 T. Konstantinou, Facade Refurbishment toolbox: Supporting the Design of Residential Energy Upgrades, TU Delft, Delft, 2014.

M. Langen, “Building additional floors with wood”, Metsä Wood articles, 2016. http://www.metsawood.com/global/news-media/articles/Pages/building-wooden-extension-storeys.aspx

H. Berger, Light Structures, Structures of light: The Art and Engineering of Tensile Architecture, Basel - Boston - Berlin: Birkhäuser Verlag, 1996.

For mer informasjon, kontakt:
Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood, tel. +358 40 820 9850,
viivi.kylama@metsagroup.com


www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter. Vi selger også nordisk tømmer produsert av Metsä Fibre.

I 2018 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.