Open Source Wood-vinnare: Modulhussystemet Kokoon

Kokoon är ett avancerat modulbyggnadssystem för tillfälligt boende i urbana miljöer. Modulerna är enkla att transportera och kombinera i olika konfigurationer för olika behov. Prototyperna till Kokoon designades och byggdes av Wood Program Studio vid Aalto Universitys School of Arts, Design and Architecture i Finland. Kokoon var en av vinnarna av Metsä Woods Open Source Wood-pris. Open Source Wood är en banbrytande plattform som samlar konstruktioner för träelement och kopplar samman proffs inom träbyggande.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

De första Kokoon-modulerna prefabricerades under 2016 vid Aalto Universitys verkstad i Otnäs i Esbo. Designteamet utforskade flera alternativ för trämaterialet till modulerna. Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber) valdes ut som det främsta materialet på grund av dess materialeffektivitet. Egenskaperna hos Kerto LVL Q-panels möjliggjorde en relativt kompakt väggkonstruktion, som gav ett större bostadsutrymme i modulen.

”Jag tycker att det är en utmärkt idé att visa hur modulbostäder kan ge tillfälliga bostäder till familjer”, säger Frank Werling, teknik-, byggnations- och designchef på Metsä Wood och medlem i prisjuryn. ”Det här konceptet visar hur det går att bygga flexibla och fungerande tillfälliga bostäder med Kerto. Kokoon-modulerna kan även anpassas för större bostadsenheter och en industriell skala”, fortsätter Werling.

De prefabricerade modulerna är utformade för att bära sin egen vikt samt vikten hos upp till två moduler ovanför. Fyra limträpelare, en i vardera hörn, överför belastningen genom de monterade modulerna. Tack vare styrkan och styvheten hos Kerto LVL Q-panels behövdes ingen ytterligare diagonal stabilisering.

Effektivitet med prefabricerat träbyggande

Användning av prefabricerade träelement effektiviserar byggandet och höjer byggprojektens kvalitet, eftersom merparten av arbetet utförs i en kontrollerad inomhusmiljö. Särskilt användningen av Kerto LVL gör byggandet snabbare, lättare och grönare. Kokoon-prototypmodulerna prefabricerades vid Aalto Universitys verkstad i Otnäs i Esbo. Modulerna transporterades till byggplatsen, där de staplades, monterades och slutfördes.

”Prefabricering minskar konstruktionstiden på plats och förbättrar slutkvaliteten hos produkten som vi tillhandahåller till användarna”, säger Philip Tidwell, lärare vid Aalto Universitys träprogram.

Kerto LVL i rörelse

Modulerna har visat sig vara relativt lätta att ta isär och transportera och de har flyttats fyra gånger till olika platser i Helsingforsområdet. Kokoon-modulerna har visats upp på det finska arkitektmuséet och under musikfestivalen Flow. Trots att de har lyfts och transporterats flera gånger innebar modulernas styvhet genom Kerto LVL Q-panels att de bevarats i utmärkt skick.

Open Source Wood

Metsä Woods Open Source Wood är en samarbetsplattform för arkitekter och tekniker där de kan dela med sig av innovationer inom modulärt träbyggande. De bästa innovationerna med Kerto LVL, som Kokoon, belönas med priser av Open Source Woods expertpanel. Målet med initiativet är att möjliggöra kunskapsdelning och samarbete inom modulärt träbyggande. Om du vill titta på överförda konstruktioner och dela med dig av egna idéer kan du gå till Opensourcewood.com.

Läs mer om modulhussystemet Kokoon.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/QJ9p6GFSQr7m


För mer information kontakta:
Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood, Tel. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2017 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 400 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.