Lehto Groups ekonomistyrda produktion en revolution inom byggandet

Lehto Group är ett finländskt företag som fokuserar på ekonomistyrt byggande. Syftet är att ersätta det traditionella byggandet på plats med en industriell produktion som är mer kostnadseffektiv och ger högre kvalitet. Bostäder kommer alltmer att byggas på fabriker där det är lättare att styra kvaliteten och produktionskostnaderna.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Traditionellt sett utförs byggandet på byggplatsen oavsett yttre förhållanden som tillgång på dagsljus. Enligt Hannu Lehto, vd för Lehto Group, leder detta till ineffektivitet: ”Vi vill göra processerna effektivare med färre avbrott, och därmed erbjuda lite mer till kunden till samma kostnad.”

Även Metsä Wood ser övergången till prefabricerat byggande som ett viktigt steg. ”Prefabricering på fabriker och skalbara koncept banar väg för nya sätt att arbeta inom byggbranschen, som hamnat betydligt efter andra sektorer när det gäller produktivitetsutveckling”, säger Virva Juhola, Senior Vice President på Metsä Wood.

Kerto LVL bidrar till utvecklingen av en industriell produktion

Industriell produktion för byggbranschen utförs enligt modulära principer. I sina moduler och element kombinerar Lehto Group produkter från Metsä Wood med betong och stål, vilket är i linje med deras filosofi om effektiva byggnadsmetoder. Kerto® LVL (laminated veneer lumber) används till exempel i lastbärande konstruktioner, i tak och mellanbjälklag. Som byggnadsmaterial har Kerto LVL många styrkor.

”Precis som varumärkets löfte säger, är Kerto LVL snabbt, lätt och grönt. Det är ett starkt men lätt material, och hjälper oss att använda vår ekonomistyrda byggnadsmetod”, säger Lehto.

Läs mer om Lehto Groups filosofi i den fullständiga artikeln.

Titta på videon Talking Wood med Hannu Lehto, vd på Lehto Group.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/zvG9ZCrBBnhL

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood, tel. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2017 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 400 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.