Besökscentret Pro Nemus visar förädlade träprodukter

Metsä Groups nya besökscenter i Äänekoski i centrala Finland är ett bra exempel på snabb byggnation i trä. Den 1 000 m2 stora byggnaden visade hur Metsä Woods Kerto LVL-produkter möjliggör snabb, lätt och grön byggnation. Byggnaden kombinerar industritillverkade träelement, unika arkitektoniska lösningar och detaljsnickeri.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Byggnadens träpelare och balkstomme och de prefabricerade vägg-, golv- och takelementen är tillverkade med Kerto® LVL-produkter. I byggnaden har trämaterial och flera byggtekniska detaljer fått vara synliga som en del av utställningen. Metsä Woods träprodukter har även använts på olika sätt i besökscentrets inredningsdesign och visuella lösningar.

Prefabricerade träelement gör byggandet snabbare

Trästommen och elementen till besökscentret Pro Nemus levererades av det finska företaget VVR Wood. Metsä Woods Kerto LVL-produkter användes till stommen och till sammanlimmade pelare och balkar. Sweco Finland Oy var ansvarig för byggnadstekniken bakom besökscentret. Alla träelementmodeller som användes i designen av centret hade använts tidigare i lägenhets- och hallprojekt.

Pro Nemus byggdes i Äänekoski på enbart sju månader. Det tuffa schemat var projektets största utmaning där arkitektoniska detaljer skulle implementeras med väldigt hög precision. Bra planering och ett gott samarbete mellan de olika parterna var viktigt för projektets genomförande.

”Det går snabbt och effektivt att bygga med träelement och projektledning blir enklare när konstruktioner som består av element i allt högre grad färdigställs i fabriker”, säger Tero Vesanen, VD för VVR. ”Metsä Woods Kerto LVL-produkter levererades till elementfabriken prefabricerade enligt våra specifikationer, vilket innebar att monteringen var mycket effektiv på arbetsplatsen.”

Väggelementen och den speciella CNC-bearbetningen av träprodukter till byggnaden genomfördes av Punkaharjun Puutaito, en underleverantör till VVR. Partnerskap är viktigt inom industriellt träbyggande. I nätverk med specialiserade expertföretag fokuserar varje företag på sin kärnverksamhet, vilket leder till nya konkurrenskraftiga lösningar.

En byggnad inspirerad av skogen

”Byggnaden kombinerar industriell träkonstruktion med mycket detaljerat snickeri. Det är det som är bäst med trä: själva materialet ger flera förädlingsmöjligheter som är lätta att förverkliga”, säger Ulla Passoja från UKI Architects, projektets arkitekt.

De nedre utrymmena på bottenvåningen har imponerande Kerto LVL S-beam-balkar och entrélobbyn har klädhängare tillverkade i björk- och granplywood. Väggytorna med transparent svart ytbehandling är tillverkade av granplywood. Mellanväggar och handfatsmöblerna i toalettutrymmena består av Kerto LVL. Trappuppgångens väggar består av plywood av björk, med CNC-bearbetade mönster som förbättrar akustiken.

Besökscentret Pro Nemus är en helt ny typ av skogsupplevelse. Genom att bygga en utställningsplats som kombinerar ren natur med VR och upplevelser kopplade till den nya bioproduktfabriken vill Metsä Group etablera sig som en föregångare inom bioekonomin.

Läs mer om projektets tekniska detaljer och titta på en video om byggandet av Pro Nemus.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/F2TjtLgn_wJf

För mer information kontakta:
Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood, Tel. +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2017 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 400 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.