Metsä Wood lanserar Open Source Wood

Ett banbrytande öppet innovationsprojekt för ökad tillväxt inom storskaligt träbyggande. Metsä Woods initiativ Open Source Wood strävar efter att arkitekter, designers och ingenjörer ska samarbeta, dela innovationer och bidra med kunskap om modulärt träbyggande. Open Source Wood är en öppen innovationsplattform för modulärt träbyggande. Metsä Wood vill ge den lokala träbyggbranschen globala kunskaper som underlättar samarbete och tillväxt. Klicka här för att se Multimedia News Release: https://www.multivu.com/players/uk/8124651-metsa-wood-launch-open-source-wood/
  • |
  • Metsä Wood

Idag domineras byggbranschen av två material: stål och betong. Endast en bråkdel (5–10 %) av det globala byggandet i städer utgörs av trä. Trä är dock ett bra material för byggande i städer eftersom det påskyndar byggprocesser och dess låga vikt möjliggör mer prisvärda konstruktioner. Trä är dessutom det mest miljövänliga byggmaterialet och motverkar klimatförändringar genom koldioxidlagring.

Metsä Woods Executive Vice President, Esa Kaikkonen, förklarar: ”Kunskaper om modulär design och konstruktion i trä sprids inte i tillräcklig utsträckning, så byggande i trä förblir en nischverksamhet. Det finns gott om innovation, men den är svår att hitta, så Open Source Wood är vår lösning på detta. Vi tror att branschen kan växa avsevärt genom ett öppet samarbete”.

Inspirerat av öppen källkod

Initiativet hämtar inspiration från IT-branschens ideologi om öppen källkod för att driva innovation framåt.

Metsä Wood tar det första steget genom att göra sina Kerto® LVL-träelement fritt tillgängliga för alla.

Metsä Wood delar ut priser på 30 000 euro

Metsä Wood kommer dessutom att belöna innovation inom modulär elementdesign genom att erbjuda 30 000 euro i prispengar till element som använder Kerto LVL på ett innovativt sätt.

År 2050 beräknas ungefär 70 % av jordens befolkning bo i städer. Det innebär att miljarder människor behöver bostad. Samtidigt står städer för upp till 70 % av de totala CO2-utsläppen. Ett sätt att motverka klimatförändringen är att göra byggandet mer hållbart, vilket är möjligt när man bygger i trä globalt.

Eric Karsh, från Equilibrium Consulting, tillägger: ”Vi behöver utmana våra byggnadssätt i grunden. Tekniken utvecklas idag så snabbt att kunskapsspridningen ofta är flaskhalsen. De av oss som besitter expertkunskaper har ett ansvar att sprida dessa, och det snabbaste sättet är genom öppna källor som främjar kunnande och innovation från världens alla hörn. Metsä Wood lanserar därför det här initiativet och det första steget är att ge bort kunskap och immaterialrätt för prefabricerade element, vilket möjliggör systematisk kreativitet och effektivitet inom byggande”.

Open Source Wood bygger vidare på Metsä Woods projekt Plan B, som startades 2015 som en ambitiös plan för att utforska möjligheten att använda trä för byggande i städer.

Läs mer om Open Source Wood och hur du kan delta: www.metsawood.com/opensourcewood

Gå med i initiativet.

Kontakt: opensourcewood@metsagroup.com

Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/fnnmZpzcR7j-

 

För mer information kontakta:
Henni Rousu, kommunikationschef, Metsä Wood, tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com

 

PR förfrågningar, kontakta:
Björn Mogensen, Mogensen.info, Tel. +46 708 184298, bjorn.mogensen@mogensen.info

 

www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2016 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.