Metsä Wood: Dome of Visions är tillverkad av hållbart trämaterial

Århus är den europeiska kulturhuvudstaden 2017 och för att fira det ska en stor genomskinlig kupol bestående av trälaminerat virke fungera som Århus kommuns kulturpaviljong. Den kupolformade träbyggnaden Dome of Visions, tillverkad med hållbara Kerto® LVL-balkar, kommer att inspirera till nya sätt att bygga och leva under 2017. Samtidigt kommer byggnaden att fungera som en modern samlingslokal med plats för konferenser och debatter om hållbara städer och framtidens byggnader.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Det är en förbättrad version av två tidigare kupolexperiment. I sin första version fanns den både i Århus och Köpenhamn och den andra i Stockholm. I den tredje versionen har kupolen blivit 10,5 meter hög med ett tvärsnitt på 24 meter, vilket ger ett utrymme på 450 kvadratmeter. Den är cirka 100 m2 större än version 1 och 2.

Hållbart byggmaterial från en soldriven fabrik

Arkitekten Kristoffer Tejlgaard har fokus på hållbar utveckling och för honom är det naturliga byggnadsmaterialet trä. Därför har så mycket som möjligt av kupolen byggts med trä. Det gäller exempelvis för den spektakulära gallerkonstruktionen som ger kupolen dess form och där Kerto® LVL (laminated veneer lumber) visade sig vara det optimala byggnadsmaterialet.

”Trä som byggmaterial är viktigt för arbetet med hållbar utveckling inom byggindustrin. Man kan säga att trä är ett material som kommer från en fabrik som drivs med solkraft”, säger Tejlgaard och syftar på hur träd fångar koldioxid i atmosfären och lagrar det i sina stammar med hjälp av energi från solen.

Kerto LVL ger smidiga och eleganta gallerkonstruktioner

Ett nytt system med välvda träbalkar bestående av 21 mm remsor av Metsä Woods Kerto LVL minimerade behovet av stål samtidigt som man fick en smidig och elegant gallerkonstruktion.     Genom att använda välvda träbalkar skärs fästena för kupolens fästpunkter som stjärnor av 5 mm tjocka stålplattor.

”Med de specialtillverkade Kerto-balkarna gick det att undvika komplicerade och kostsamma svetsade fästen som använts i tidigare versioner av Dome of Vision", säger Tejlgaard.

Ett framgångsrikt koldioxidlagringsexperiment med en träbyggnad

Hela konstruktionen består av cirka 100 kubikmeter trä som enligt arkitekten lagrar 80 ton koldioxid.

”Det innebär att atmosfären slipper cirka 100 ton koldioxid jämfört med en liknande byggnad i betong som skulle släppa ut cirka 20 ton koldioxid, säger Tejlgaard.

Den färdiga kupolen är ett resultat av ett framgångsrikt experiment med Kerto LVL, vilket gett Århus och den europeiska kulturhuvudstaden en unik plats för evenemang i en spektakulär träbyggnad. Det är en byggnad som utan tvekan kommer att inspirera till en framtid med mer hållbart och klimatvänligt byggande i trä.

Här kan du läsa mer om konstruktionen av Dome of Vision 3.0.

Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/mnsmjgP8GgN7

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
Tel. +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

PR förfrågningar, kontakta:
Björn Mogensen, Mogensen.info
Tel. +46 708 184298, bjorn.mogensen@mogensen.info

Ladda ned filer


www.metsawood.se

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår omsättning 2016 var 0,5 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 1 500 personer. Metsä Wood hör till Metsä Group.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest