Metsä Wood: Dome of Visions laget av bærekraftig byggemateriale i tre

Aarhus i Danmark er Europas kulturhovedstad i 2017, og i forbindelse med dette vil en stor gjennomsiktig kuppel laget av limlaminert finertre stå til tjeneste som Aarhus kommunale paviljong for byggekultur. Den kuppelformede trebygningen som er laget av bærekraftige Kerto® LVL-bjelker, er kalt Dome of Visions, og vil i løpet av 2017 gi inspirasjon til nye måter å bygge og bo på. Samtidig vil bygningen fungere som et moderne kulturhus som gir rom for konferanser og debatter om fremtidens bærekraftige byer og bygninger.
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Kuppelen er en forbedret versjon av to tidligere kuppeleksperimenter. Den første var plassert både i Aarhus og København, og den andre i Stockholm. I denne tredje versjonen har kuppelen vokst seg 10,5 meter høy og har fått et tverrsnitt på 24 meter, og danner således et rom på 450 kvadratmeter. Den er ca. 100 m2 større enn versjon 1 og 2.

Bærekraftig byggemateriale fra soldrevet fabrikk

Arkitekt Kristoffer Tejlgaard fokuserer på bærekraft, og for ham er tre det naturlige valget av byggemateriale. Derfor er mest mulig av kuppelen bygget av tre. Dette gjelder for eksempel den spektakulære gitterkonstruksjonen som danner kuppelen, og der Kerto® LVL (laminert finerte) viste seg å være det optimale byggematerialet.

"Tre som byggemateriale har åpenbare fordeler som er bærekraftige for byggebransjen. I utgangspunktet er tre et materiale som kommer fra en soldrevet fabrikk", sier Tejlgaard, og refererer til trærnes evne til å trekke ut CO2 fra atmosfæren og lagre det som karbon i stammen, kun ved hjelp av solenergi.

Kerto LVL sikrer en slank og elegant gitterkonstruksjon

Et nytt system med buede trebjelker, sammensatt av 21 mm tykke Kerto LVL-bord fra Metsä Wood, gjorde det mulig å minimere stålmengden samtidig som både en glatt og elegant gitterkonstruksjon ble oppnådd. Ved hjelp av buede trebjelker ble beslagene til kuppelens fokuspunkter kuttet som stjerner i fem millimeter tykt stål.

"Med de spesiallagede Kerto-bjelkene var det mulig å unngå kompliserte og kostbare sveisebeslag som har vært brukt i tidligere versjoner av Dome of Vision", sier Tejlgaard.

Et vellykket karbonbærende trebyggingseksperiment

Hele konstruksjonen er laget av ca. 100 kubikkmeter tre, og ifølge arkitekten lagrer dette 80 tonn CO2.

"Dette vil spare atmosfæren for 100 tonn CO2 sammenlignet med en lignende bygning i betong, som vil slippe ut ca. 20 tonn CO 2," sier Tejlgaard.

Den ferdige kuppelen er resultatet av et vellykket eksperiment med Kerto LVL, og gir Aarhus og Europas kulturhovedstad et unikt sted for arrangementer i en spektakulær trebygning. En bygning som utvilsomt vil gi inspirasjon til en fremtid med mer bærekraftige og klimavennlige trekonstruksjoner.

Lær mer om strukturen til Dome of Vision 3.0 her.

Bilder: http://databank.metsagroup.com/l/mnsmjgP8GgN7

For mer informasjon, kontakt: 

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
mobil: +358 40 5548388, henni.rousu@metsagroup.com

PR förfrågningar, kontakta:

Björn Mogensen, Mogensen.info
mobil: +46 708 184298, bjorn.mogensen@mogensen.info

LAST NED FILER


www.metsawood.no

Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste kvalitet. Vår omsetning i 2016 var på 0,5 milliarder Euro, og vi har omtrent 1.500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest