Mindre CO2 i varje steg

För att leva i harmoni med naturen måste vi vara skonsamma mot miljön. I varje steg från skogen till ditt hem.​

Varje dag arbetar vi för att se till att våra produktionsprocesser är grundligt genomföra och bidrar till att upprätthålla en balanserad relation med naturen. Vi strävar alltid efter att göra saker på ett bättre sätt, så vi förbättrar konstant våra processer så att vi tar större ansvar.

 

 

Från certifierade skogar

Vi ser till att de träd vi använder kommer från välskötta skogar med biologisk mångfald. Vi använder våra råvaror klokt.​

 • Alla delar av träden används så effektivt som möjligt.
 • Alla Lambi-produkter är PEFC-certifierade, vilket betyder att råvaran kommer från välskötta skogar som uppfyller strikta kriterier för skogsbruk.
 • Våra produkter tillverkas till 100 % av färskfiber från nordiska skogar.

Läs mer om välskötta skogar på Metsä Groups hemsida (in English).

 

Vi värnar naturens
biologiska mångfald

Nordiska skogar innehåller många olika biotoper med tiotusentals olika arter. Det är därför det är så viktigt för Lambi att säkerställa att den skog våra råvaror kommer från har sin biologiska mångfald skyddad, genom att:

 • Öka mängden förmultnande trä i skogen
 • Skapa högstubbar
 • Skydda vatten vid skogsarbete ​
 • Alltid se till att skogen föryngras​

Läs mer om biologisk mångfald på Metsä Groups hemsida (in English)

Mindre CO2 i varje steg
av vår produktion 

Vi tar ansvar för vår produktion hela vägen, från skog till produkt, och vi använder vatten och energi så effektivt som möjligt.​ Andra metoder vi använder för att minska CO2-utsläpp är: ​

 • I vår produktion återanvänder vi samma vatten om och om igen
 • Till 2030 är vårt mål att även använda alla biprodukter från tillverkningen. Idag använder vi dem redan till 98 %.
 • Vi är fast beslutna att utveckla vår drift. Till 2030 är vårt mål att göra produktionen helt fossilfri

Vi har valt att satsa på lokal produktion och sysselsättning i Sverige och expanderar just nu vårt bruk i Mariestad. Vårt nya bruk kommer att vara ännu skonsammare mot miljön. 

Framtidsfabriken i Mariestad: 

 • Det förnyade Mariestads bruk kommer få en positiv effekt på CO2-utsläppen. Trots att produktionskapaciteten fördubblas kommer de fossila CO2-utsläppen att sjunka till noll år 2030. Detta möjliggörs genom användning av ny teknik med bästa möjliga miljöprestanda. År 2022 låg våra CO2-utsläpp på 187 kg/ton.  
 • Den nya pappersmaskinsteknologin, färskfiberbaserad produktion och modernisering av avloppsanläggningar möjliggör ett bättre utnyttjande av renat vatten i Mariestads bruks vattencirkulation. Vattenbrukningen per ton kommer att minska med 50 procent, till 10 m3/ton. 

Läs mer om Mariestads bruk - Framtidsfabriken i Mariestad  här

Läs mer om vårt mål om fossilfria bruk på Metsä Groups hemsida (in English).

 

 

Tillverkad i Sverige

Lambi-produkter tillverkas nära dig här i Sverige. På så sätt undviker vi onödiga transporter och de koldioxidutsläpp som blir följden. Vår lokala produktion främjar också den lokala ekonomin och lokala arbetstillfällen. Vi håller våra leveransresor inom 500 kilometer från våra fabriker.​

Vi moderniserar vårt bruk i Mariestad vilket innebär betydande förbättringar för regionen. 

 • Logistikutsläppen planeras att minska med 25 procent per år när baspappersimporten ersätts med lokal produktion. 
 • Moderniseringen och expansionen gör att Metsä Tissue säkerställer försörjningstryggheten för viktiga dagliga hygienprodukter i regionen men även i hela Skandinavien. Lokalt kommer Metsä Tissue att anställa 100 nya medarbetare till bruket innan utbyggnaden är i drift.

Läs mer om framtidsfabriken i Mariestad på Metsä Tissues hemsida (på svenska)

 

 

Förpackningen är viktig

Metsä Tissues GreenPack-logo har tagits fram som en märkning på att förpackningen innehåller återvunnen plast. Alla Lambi förpackningar som har GreenPack-logo innehåller minst 60 % återvunnen plast. 

Certifieringar och märkningar

När du använder våra produkter kan du vara säker på deras hygien och höga kvalitetskriterier. Vi är stolta över att kunna visa upp certifieringar och märkningar  som hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut för sig själva och miljön - varje dag.

Asthma Allergy Nordic

Letar du efter skonsamma och mjuka produkter? Produkter med logotypen Asthma Allergy Nordic passar för personer med astma, allergi eller annan känslighet eller för personer som vill undvika parfymer och allergener. Produkter med denna logotyp genomgår en grundlig utvärdering av Asthma Allergy Nordic.

Glas- och gaffelsymbolen — For Wiping

Om en produkts förpackning visar en glas- och gaffelsymbol kan produkten användas i kontakt med livsmedel. Om produkten endast kan ha kortvarig kontakt med livsmedel måste det stå "for wiping" under etiketten.

GreenPack

Metsä Tissues GreenPack-logo har tagits fram som en märkning att visa att förpackningen innehåller återvunnen plast. Alla Lambi förpackningar som har GreenPack-logo är tillverkade av minst 60 % återvunnen plast.

Svanen - Nordens officiella miljömärke

Mjukt för dig och för naturen. Det nordiska miljömärket Svanen arbetar för att minska miljöpåverkan från produktion och konsumtion av varor, och gör det enkelt för konsumenterna att välja de miljömässigt bästa varorna och tjänsterna.

PEFC

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) är ett skogscertifieringssystem som syftar till att främja  skogsförvaltning.

Ecovadis

Lambi produceras av Metsä Tissue, som belönades den högsta Platinum-klassificeringen i EcoVadis utvärdering av hållbarhet och socialt ansvar 2023 för fjärde året i rad.

Ecovadis är världens största och mest betrodda leverantör av hållbarhetsbetyg för företag, och Platinum-klassificeringen placeras oss bland de främst 1 procenten av över 90 000 klassificerade företag.

Lambi tillverkas av Metsä Group. Läs mer på Metsä Groups och på Metsä Tissues sidor.

 

Instagram