Svenska Lambi

Det är bra att tänka på ursprunget till de produkter vi köper. Genom att välja svenskt mjukpapper, fattar du ett köpbeslut som är utmärkt med tanke på svenska jobb, lokala produkter och försörjningssäkerhet. Svenskt mjukpapper i din varukorg innebär att:
 

 

 

 Sysselsättningen ökar i Sverige  

Genom att köpa svenskproducerat stimulerar du den lokala ekonomin, ser till att kompetensen stannar kvar i Sverige och bidrar till att skapa arbetsplatser. Våra bruk i Mariestad, Pauliström och Nyboholm sysselsätter över 500 personer. Vi tillsammans kan påverka hela Sveriges ekonomi, se till att bevara arbetstillfällena i Sverige till allas vår välfärd.

Du skapar bärkraft i Sverige  

När du köper från ett svenskt företag som betalar skatt i Sverige, bidrar du till att skapa bärkraft för samhället, eftersom skatteintäkterna är viktiga för att bygga upp och stärka samhället. Dessutom ökar mjukpappersproduktion sin försörjningssäkerhet i Sverige. Produkter som behövs varje dag ska finnas tillgängliga oberoende av världsläget.

Vi har valt att satsa på lokal produktion och sysselsättning och expanderar just nu i Mariestad. Det nya bruket kommer att öka tillgänglighet av lokalt producerade mjukpappersprodukter på den svenska marknaden och skapar nya arbetstillfällen.

 

Du bryr dig om framtiden  

Alla Lambi-produkter är PEFC-certifierade, vilket betyder att råvaran kommer från välskötta skogar som uppfyller strikta kriterier för skogsbruk. Globalt sett är certifieringsgraden hög i nordiska skogar. Vi främjar ett regenerativt skogsbruk, där skogar sköts att bli allt mer livskraftiga och mångfaldsrika när de överlåts till nästa generation. Dessutom investerar vi miljarder i framtid och den nordiska träråvaran som är ovärderlig för oss.

 

 

Du gör ett mer omsorgsfullt val  

Om du köper en produkt som tillverkas i ett annat land, är transportutsläppen många gånger större än om du köper en svensk produkt. Riskerna för störningar och avbrott är också mindre i leveranskedjan för en produkt som tillverkas lokalt i Sverige. Dessutom har vi god kännedom om råvarans ursprung och tillverkningssättet.

 

Du bidrar till att nästa generation mår bra  

Bris, Barnens rätt i samhället, är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov och påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Vi skänker 50 öre för varje såld Lambi- och Serla produkt som säljs under kampanjperioden 22 januari  t o m 3 mars 2024 till Bris.


Med våra små val i vardagen kan vi bidra till samhällets, människornas och naturens välmående. Vi kan alla göra skillnad, eftersom varje köpbeslut är viktigt.