På händerna

Lufttorkar ökar antalet bakterier – God handhygien är avgörande när det gäller att minska spridningen av sjukdomar. Hur du torkar händerna efter handtvätt spelar en mycket viktig roll för resultatet. En studie från University of Westminster visar att en varmluftstork ökar antalet bakterier på händerna med 254 % och en jetluftstork ger en ökning med 42 % medan en pappershandduk minskar antalet bakterierna med 77 %.(1

Air_Dryer_comparisson_diagram_807x292.jpg

På toaletten

Hög bakteriespridning på toaletter med jetlufttorkare – En jetlufttork lämnar inte bara mer bakterier på händerna, den sprider också bakterierna över hela toaletten. Studier från University of Westminster visade på mindre dropp- och/eller mikrobspridning, och följaktligen lägre nivå av kontaminering av toalettytor, efter handtorkning med pappershanddukar jämfört med torkning med jetlufttork. Dessa undersökningar visade effekten av att handtorkmetoden påverkar risken för kontaminering av toalett- och toalettmiljön.(2

Airjet_comparisson_wide_height_distribution_807x360.jpg

När du har lämnat toaletten

Sprider bakterier hela vägen – Så, vad händer när vi lämnar toaletten utan rena händer? Vi sprider naturligtvis virus och bakterier till andra platser och utsätter därmed andra för risker. En studie från Cambridge University utförd vid Leeds General Infirmary visar att den genomsnittliga kontamineringsnivån av områden utanför toaletten är 10 gånger högre efter handtorkning med jetlufttorkar jämfört med pappershanddukar.(3

Airdryer_Contamination_outside_washroom_807x746.jpg

Varför är pappershanddukar en överlägsen metod?

En rättvis slutsats är att pappershanddukar är den mest hygieniska produkten att använda för handtorkning. När du använder en pappershandduk rengörs händerna mekaniskt eftersom du gnuggar bort virus och bakterier från händerna. Dessutom används en pappershandduk endast en gång. Därför finns det ingen risk för spridning av bakterier eller virus.

Med våra pappersdispensrar matar du ut ett ark i taget och rör därför endast det ark som ska användas. Därför finns det ingen risk för kontaminerade pappershanddukar till nästa besökare.

Katrin_AIF_!_2340x2340.jpg

Folkets val 

Bevisen för att pappershanddukar är det mest hygieniska alternativet för handtorkning är starka. Det som också är intressant är att en majoritet av de som besöker offentliga toaletter föredrar att använda pappershanddukar när de torkar händerna. Det är dags att ge människor det de vill ha och minska risken att sprida sjukdomar.(4

Torka händerna med pappershanddukar.Sprid budskapet inte bakterier.

Hjälp mig välja rätt

Clean & Green – hygienlösningar

Katrin erbjuder smarta och funktionella hygienlösningar för offentligatoaletter och arbetsplatser. Våra lösningar stödjer de högsta standarderna för renlighet och hygien och är hållbart tillverkade genom hela värdekedjan.

Katrin_AIF_Clean&Green_807x400.jpg

Följ oss på Youtube