Uten avfall – klokere og mer bærekraftig bygging med treprodukter

Ettersom byggebransjen på global basis fortsetter å forbruke rundt én tredjedel av planetens allerede begrensede ressurser (1), blir det stadig viktigere å bytte til mer lukkede materialsykluser. Metsä Wood øker bevisstheten om bygging med tre – dette gjør den viktige endringen mot bærekraftig bygging mulig.
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

I byggematerialbransjen krever produksjon av stål og aluminium ca. 51 % og betongproduksjon 17 % av energien som kreves for å produsere alt byggemateriale på global basis2.

“Vi må bytte fra ikke-bærekraftige forbruksmønstre umiddelbart. Økt bruk av bærekraftig treverk i byggebransjen er et høyst nødvendig steg i riktig retning. Som en ekstra bonus, kan ikke-fornybare råmaterialer, som stål og sement, spares eller brukes til mer verdiøkende formål”, sier arkitekt Kristoffer Tejlgaard fra Atelier Kristoffer Tejlgaard.

Bygging med tre er et klokt materialvalg

Tre med høyeste styrke er så lett at bygninger kan bygges med mindre robuste grunnmurer, noe som igjen krever mindre pæling, byggematerialer og tid. Erstatning av andre rammematerialer med tre kan forbedre materialeffektiviteten til en bygning betydelig. Ifølge nylig forskning er bygninger med tømmerramme det mest materialeffektive alternativet, etterfulgt av lette stålrammer3.

Når rammen er lett, oppnås fordeler langs hele produksjons- og byggekjeden: utslippene som produseres under produksjon og transport, er mindre, og det krever mindre energi å løfte komponentene på byggeplassen. Lettheten gjør det også mulig å i høyere grad prefabrikkere byggeelementer og moduler, eller til og med hele bygninger, et annet sted, for så å transportere det til det endelige stedet. Man sparer tid, penger og miljøet,” sier administrerende direktør Ruben Dahl Hansen fra Arca Nova Bolig AS.

Raske fakta

  • For å opprettholde nåværende forbruksmønstre, ville det være nødvendig med en bæreevne på 1,6 jordkloder.
  • Byggebransjen bruker rundt 1/3 av planetens ressurser.
  • Produksjon av stål og aluminium krever ca. 51 % og betongproduksjon 17 % av energien som kreves for å produsere alt byggemateriale på global basis.
  • Etter å ha blitt brukt som treprodukt i en bygning, kan treverk resirkuleres til nye tre- eller hybridprodukter, eller til produksjon av bioenergi.

1 og 2 ECORYS Nederland BV (2014). ”Resource efficiency in the building sector”, s. 9. Tilgjengelig på www.ecorys.nl.

3 Takano, A., Hughes, M. og Winter, S. (2014). ”A multidisciplinary approach to sustainable building material selection: A case study in a Finnish context.” Building and Environment 82 (2014): 526–535.

Lær mer om hvordan trekonstruksjon kan føre til en mer bærekraftig fremtid.

Denne artikkelen er utgitt som en del av Kerto LVL Fast, Light, Green-serien. Alle artiklene er tilgjengelige her: www.metsawood.com/articles.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/R-vrGsrGrtmW

For mer informasjon, kontakt:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter. Vi selger også nordisk tømmer produsert av Metsä Fibre.

I 2018 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest