Miljøvennlig konstruksjon og levesett i Norge

Verksbyen, et nytt miljøvennlig nabolag i Fredrikstad, viser fremtiden for bærekraftig levesett. Som en del av prosjektet bygger byggefirmaet Arca Nova Bolig fem femetasjes leilighetsbygg som ligger i Capjon Park-området i Verksbyen. Bygningene bygges ved hjelp av Metsä Woods Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) – noe som gjør byggingen rask, lett og miljøvennlig.
  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Verksbyen vil bli hjemmet til 5000 mennesker i løpet av de neste 10 årene. Det tar sikte på å være Norges mest innovative boligprosjekt. På sikt har utbygger, Arca Nova Bolig, ambisiøse planer om å endre boligmarkedet mye på samme måte som Tesla har endret bilbransjen. Det er store ord, men de har stor tro på økende etterspørsel etter bærekraftig bygging, noe som er styrken til Arca Novas Future Living-konsept.

"Vi har klart å redusere CO2-utslippene på mange forskjellige måter. Husene bygges med treelementer i henhold til passivhusstandarden. Elektrisitet produseres med solenergi og oppvarming med solvarmeenergi”, sier Ruben D. Hansen, administrerende direktør i Arca Nova Bolig, en del av Arca Nova-konsernet.

"Ved å bygge med prefabrikkerte elementer som bruker Kerto® LVL-produkter, reduserer vi både byggetid og CO2-utslipp ganske betydelig sammenlignet med den tradisjonelle måten å bygge med stål og betong på", sier Hansen.

Rask konstruksjon med prefabrikkerte LVL-elementer

Å bruke prefabrikerte elementer har vist seg å være en rask måte å bygge på. Bygningene reiser seg med én etasje i uken. Det tar altså bare fem uker å fullføre et bygg. Den første av de fem bygningene i flere etasjer skal være ferdig innen utgangen av dette året, og resten innen utgangen av 2020.

I de tre første etasjene i bygningene består den bærende konstruksjonen av veggelementer laget med Kerto® LVL Q-paneler. Gulvelementene er avstivet og stabilisert med Kerto® LVL S-bjelker.

Metsä Wood har hjulpet Arca Nova Bolig med deres tekniske løsning for leilighetsbyggene i treverk. "Samarbeidet vårt har vært avgjørende for å lykkes med å lage et nytt designsystem for det norske boligmarkedet", sier Hansen.

Å bygge med bærekraftig treverk er også en miljøvennlig og bærekraftig måte å bygge på nå og i fremtiden.

Les mer om den miljøvennlige byggingen i Verksbyen.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/tQn7wCdzH_fN

For mer informasjon, kontakt:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter. Vi selger også nordisk tømmer produsert av Metsä Fibre.

I 2018 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest