Kestävä kehitys Metsä Woodissa

Metsä Wood on osa suomalaista metsäteollisuuskonsernia Metsä Groupia, joka toimii kansainvälisillä markkinoilla. Vastuullisuus on koko Metsän ytimessä ja kaikessa tekemisessämme on kyse kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Metsä Woodin tavoitteena on olla vastuullisen rakentamisen globaali edelläkävijä innovatiivisten puutuotteiden, koko arvoketjun resurssitehokkuuden sekä uusiutuvien materiaalien tehokkaan käytön kautta.

Olemme sitoutuneet palvelemaan kolmea asiakassegmenttiä: rakentamista, jakelua ja kuljetusvälineteollisuutta. Toimittamamme korkealaatuiset puutuotteet mahdollistavat asiakkaillemme vastuulliset, kustannustehokkaat ja kestävät ratkaisut. Päätuotteitamme ovat Kerto® LVL, koivu- ja kuusivaneri sekä jatkojalostettu sahatavara (UK). Materiaalitehokkaat puutuotteemme sitovat hiiltä ja niillä on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.

  • 96 %

    tuotannon sivuvirroista hyödynnetään

  • 97 %

    raaka-aineista on fossiilittomia

Raaka-aineet

Metsä Woodin käyttämä pääraaka-aine, puu, tulee vastuullisesti hoidetuista pohjoisista metsistä, joissa kasvu ylittää käytön. Suurin osa käyttämästämme puusta tulee Metsä Groupin 90 000 omistajajäsenen omistamista metsistä.

Metsä Group toimitti suomalaisille metsänomistajille noin 35 miljoonaa taimea - uudistushakkuissa jokaista käytettyä puuta kohden istutetaan neljä uutta taimea.

Raw materials (EN).

Sosiaalinen vastuu

Jokaisella on oikeus työskentelyyn turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä. Työturvallisuuden tavoitteemme ja mittarimme tukevat toimintamme jatkuvaa kehittämistä. Olemme saavuttaneet hyviä tuloksia työturvallisuuden parantamisessa  turvallisuusjohtamisjärjestelmämme avulla, joka perustuu ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sekä turvallisuushavaintojen tehokkaaseen rekisteröimiseen.

Olemme ylpeitä vastuullisesta yrityskulttuuristamme, joka edellyttää kaikilta työntekijöiltämme ja tavarantoimittajiltamme korkeimpien eettisten normien noudattamista.

Social Responsibility (EN).

Tuotanto

Resurssi- ja energiatehokkuus ovat Metsä Woodin kestävän ja taloudellisen tuotannon perusta. Käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä mahdollisimman tehokkaasti. Vähennämme ympäristövaikutuksiamme käyttämällä uusinta teknologiaa sekä kehittämällä tuotantoprosessia, jolloin voimme valmistaa enemmän lopputuotteita.

Tuotannon sivuvirtoja pidetään arvokkaina raaka-aineina uusia tuotteita ja uusiutuvan energian tuotantoa varten. Tällä hetkellä hyödynnämme 96 prosenttia tuotannon sivuvirroista.

Efficient production (EN).

Tuotteet

Kerto® LVL-, koivuvaneri- ja havuvanerituotteemme ovat korkealaatuisia puutuotteita, jotka on valmistettu rakennus-, teollisuus- ja jakeluasiakkaiden tarpeisiin. Nämä tuotteet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi puurakenteissa tai yhdessä muiden materiaalien kanssa.

Kaikki tuotteemme valmistetaan uusiutuvasta puuraaka-aineesta, mikä auttaa vähentämään fossiilisten resurssien käyttöä ja tarjoaa kestäviä valintoja vaativiin käyttötarpeisiin. Puutuotteet sitovat hiiltä koko niiden käyttöiän ajan.

Sustainable wood products (EN).

Kestävyyden tietolomake

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on elintärkeää tietää, millaisen rasitteen kukin materiaali aiheuttaa ympäristölle, kiinnittää huomiota suunnitteluun ja valita tuote, joka soveltuu käyttötarkoitukseen ja on myös kestävin valinta.

Lue lisää englanniksi

Haluatko lukea Metsä Groupin kestävästä kehityksestä?

Lue lisää