Duurzaamheid binnen Metsä Wood

Metsä Wood is onderdeel van de Metsä Group, een Finse organisatie binnen de bosbouwindustrie die internationaal actief is. Duurzaamheid staat centraal binnen Metsä. Duurzaamheid is een terugkerend thema bij ons: van het bos tot onze producten en onze bedrijfsvoering. Metsä Wood streeft ernaar wereldleider te worden in duurzaam bouwen met innovatieve houtproducten en een efficiënt gebruik van grondstoffen en hernieuwbare materialen binnen de gehele waardeketen.

Wij bedienen drie klantsegmenten: bouw, distributie en transport. Met onze hoogwaardige houtproducten bieden wij onze klanten duurzame en kostenefficiënte alternatieven.  Onze belangrijkste producten zijn Kerto® LVL, berken en vuren multiplex en bewerktgezaagd hout (VK). Materiaal-efficiënte houtproducten slaan CO2 op en spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van klimaatverandering.

  • 96%

    van de afvalstromen wordt gebruikt als nieuwe grondstof

  • 97%

    van de grondstoffen is fossielvrij

Grondstoffen

Metsä Wood’s belangrijkste grondstof, hout, is afkomstig uit duurzaam beheerde Noord-Europese bossen waar de aanwas groter is dan het verbruik. Het merendeel van het hout dat wij gebruiken komt uit de bossen van de 90.000 boseigenaren van de Metsä Group.

Metsä Group heeft ca. 35 miljoen kiemplantjes geleverd aan Finse boseigenaren. Er worden vier jonge bomen geplant per gekapte boom om de groei van het bos te waarborgen.

Lees meer in het Engels.

 

Sociale verantwoordelijkheid

Iedereen heeft het recht om in een veilige en gezonde werkomgeving te werken. Onze doelstellingen en indicatoren voor veiligheid op het werk dienen om onze werkprocessen voortdurend te verbeteren. We hebben goede resultaten geboekt op het gebied van veiligheid op het werk. Dit is bereikt met behulp van ons uitgebreide veiligheidsbeheersysteem, dat is gebaseerd op preventieve maatregelen en een effectief systeem voor het registreren van veiligheidsincidenten.

We zijn trots op onze verantwoordelijke bedrijfscultuur, die van al onze werknemers en leveranciers eist dat ze de hoogste ethische normen naleven.

Lees meer in het Engels.

Productie

Effectief gebruik van grondstoffen en energie vormen de basis van Metsä Wood’s duurzame en economische productie. Wij proberen grondstoffen, energie en water zo efficiënt mogelijk in te zetten. Wij verlagen onze impact op het milieu door inzet van de nieuwste technologie en de ontwikkeling van het productieproces waardoor we meer eindproducten kunnen realiseren.

Productieafvalstromen worden gezien als waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten en de productie van hernieuwbare energie. Momenteel gebruiken we 96% van onze productieafvalstromen.

Lees meer in het Engels.

Producten

Onze Kerto® LVL-, berken en vuren mulitplexproducten zijn houtproducten van hoge kwaliteit die ontwikkeld zijn voor de bouw, de betonindustrie en het transportsegment. Deze producten zijn ideaal voor gebruik in volledig houten constructies of in combinatie met andere materialen.

Onze producten zijn gemaakt van hernieuwbaar hout zodat we minder fossiele grondstoffen hoeven in te zetten en duurzame alternatieven kunnen aanbieden voor veeleisende toepassingen. De houtproducten slaan CO2 op zolang deze in gebruik zijn.

Lees meer in het Engels.

Duurzaamheidsfactsheet

Bij het beperken van klimaatverandering is het van vitaal belang om te weten welke belasting elk materiaal vormt voor het milieu en om aandacht te besteden aan het ontwerp en een product te kiezen dat niet alleen geschikt is voor de toepassing, maar ook de meest duurzame keuze is.

Lees meer in het Engels.

Duurzaamheidsfactsheet

Bij het beperken van klimaatverandering is het van vitaal belang om te weten welke belasting elk materiaal vormt voor het milieu en om aandacht te besteden aan het ontwerp en een product te kiezen dat niet alleen geschikt is voor de toepassing, maar ook de meest duurzame keuze is.

Meer informatie in het Engels