Katrin-tuotteiden sertifioinnit ja merkit

Hyvin toimivien, korkea- ja tasalaatuisten, turvallisten ja vähän ympäristövaikutuksia aiheuttavien tuotteiden kehittäminen ja tuottaminen on meille tärkeä ja jatkuva prosessi.

Varmistaaksemme, että tämä toiminta jatkuu ja kehittyy oikeaan suuntaan, olemme päättäneet sertifioida prosessimme ja tuotteemme useiden eri sertifiointijärjestelmien mukaisesti. Sertifiointiorganisaatiot vaativat meitä jatkuvasti parantamaan toimintaamme, jotta voimme säilyttää sertifikaattimme, usein jopa ennen lainsäädäntöä. Vaatimusten lisäksi nämä organisaatiot tarjoavat meille arvokasta tukea ja ajatuksia siitä, kuinka voimme kehittää toimintaamme.

Kuluttajien, ammattiostajien ja julkisten hankintojen tekijöiden vaatimukset kasvavat yleisesti ottaen, mutta erityisesti kestävien tuotteiden osalta. Vastataksemme näihin vaatimuksiin pidämme Katrin-tuotevalikoiman laatuvaatimukset ja ympäristösertifikaatit jatkuvasti ajan tasalla. Myymällä ja ostamalla Katrin-tuotteita sekä käyttämällä niitä WC-tiloissa ja teollisuuspyyhinnässä varmistat, että ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaatimukset täyttyvät aina.

Alta voit lukea lisää sertifikaateistamme sekä siitä, mitä ne edustavat ja mitä etuja ne tuovat sinulle jälleenmyyjänä, asiakkaana tai käyttäjänä.

CE-merkki

CE-merkintää käyttävä valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää EU:n direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset. CE-merkintää saa käyttää vain niissä tuotteissa, joita koskeva tuotelainsäädäntö edellyttää CE-merkintää.

CE-merkki – Edut Katrin-asiakkaille

Olemme varmistaneet, että myymäsi, ostamasi tai käyttämäsi tuotteet ovat EU-standardien mukaisesti turvallisia käyttää.

CE_807x807.jpg

Dermatologisesti testattu -merkki

Dermatologisesti testattu -merkintä tarkoittaa, että tuote on testattu erilaisilla ihotyypeillä ihotautilääkärin valvonnassa. Ulkoisen tahon suorittaman testauksen perusteella Dermatologisesti testattu -merkityt tuotteet eivät ärsytä ihoa.

Dermatologisesti testattu -merkki – Edut Katrin-asiakkaille

Kun tämä merkki löytyy tuotepakkauksesta, voit olla varma siitä, että myymäsi, ostamasi tai käyttämäsi tuotteet eivät useimmissa tapauksissa aiheuta ihoärsytystä.

Dermatologically_tested_807x807px.jpg

EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki on yrityksille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristömerkintä. Järjestelmän tarkoituksena on edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, jotka täyttävät vaativat ympäristökriteerit. Euroopan komissio hallinnoi merkin kriteerejä, ja merkkihakemukset käsitellään EU-jäsenmaissa.

Euroopan unionin tunnustus tuotteille, jotka täyttävät tiukat ympäristövaatimukset. EU-ympäristömerkillä varustetut pehmopaperituotteemme on tehty kierrätyskuidusta tai uusiokuidusta, joka on peräisin 100 %  kestävästi hoidetuista metsistä.  

Kriteerit sisältävät muun muassa rajat tuotteen tuotannon veteen ja ilmaan aiheuttamille päästöille. Lisäksi arvioidaan muun muassa tuotteen aiheuttamaa energian kulutusta, kestävää metsänhoitoa sekä kemikaalien käyttöä.

EU-ympäristömerkki – Edut Katrin-asiakkaille

Kun myyt, ostat tai käytät EU-ympäristömerkillä varustettuja tuotteita, voit olla varma siitä, että ne on valmistettu ympäristöstä huolehtien.

Kestäville tavaroille ja palveluille on paljon kysyntää, ja tämä näkyy myös julkisten tarjouskilpailujen tiukoissa vaatimuksissa. EU-ympäristömerkki lisää entisestään ostopäätöksiä tekevien luottamusta tuotteeseen. Voit myös olla ylpeä ja varma siitä, että tarjoat asiakkaillesi tuotteita, jotka ovat luokkansa parhaita ympäristövaikutusten osalta.

EU-ecolabel-katrin.jpg

Green Pack -merkki

Green Pack-pakkauskääreet sisältävät kierrätysmuovia. Merkki on Metsä Tissuen oma pakkausmerkintä.

Green Pack -merkki – Edut Katrin-asiakkaille

Myymällä, ostamalla tai käyttämällä tällä merkillä varustettuja Katrin-tuotteita autat vähentämään fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, sillä merkki takaa sen, että vähintään 30 % tuotteeseen käytetystä muovista on kierrätettyä.

Green_Pack_807x807px.jpg

ISO 14001

ISO 14001 ympäristöstandardi ohjaa yrityksen ympäristövastuiden systemaattista hallintaa.

ISO 14001 – Edut Katrin-asiakkaille

Metsä Tissue, ja siten myös Katrin-tuotteet, on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Kun myyt, ostat tai käytät tuotteitamme, voit olla varma siitä, että ne on valmistettu ympäristöä kunnioittaen. Lisäksi teemme jatkuvasti töitä ympäristönäkökulmien parantamiseksi.

ISO_14001_807_807px.jpg

ISO 9001

ISO 9001 Laadunhallinnan sertifikaatti asettaa kriteerit laadunhallintajärjestelmälle.

ISO 9001 – Edut Katrin-asiakkaille

ISO 9001 -sertifikaatti varmistaa, että myymäsi, ostamasi tai käyttämäsi Katrin-tuotteet ovat korkea- ja tasalaatuisia. Se myös kertoo, että teemme jatkuvasti prosessien ja tuotteiden kehitystyötä tarjotaksemme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka ovat sekä toiminnaltaan että laadultaan kilpailukykyisiä.

ISO_9001_807x807_px.jpg

Joutsenmerkki

Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki on yrityksille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristömerkki. Se arvioi tuotteiden ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajalta. Merkki takaa, että tiukat ympäristövaatimukset ja -kriteerit on otettu huomioon tuotteen valmistuksessa.

Virallinen Pohjoismainen ympäristömerkki. Merkki toteuttaa elinkaarinäkökulmaa ja asettaa korkeat ympäristöstandardit, joita testataan jatkuvasti. Saadakseen oikeuden käyttää Joutsenmerkkiä tuotteen on täytettävä kaikki tuoteryhmäänsä kohdistuvat ympäristövaatimukset. Joutsenmerkin kriteerit on laadittu lähes 60 eri tuote- tai palveluryhmälle.

Joutsenmerkityllä  pehmopaperilla on vähäiset päästöt sekä veteen että ilmaan. Lisäksi energian kulutuksen tulee olla alhaista, kuitujen pitää olla vastuullisesti kasvatetuista metsistä ja kemikaalien käyttö on tiukasti säädeltyä.

Joutsenmerkki – Edut Katrin-asiakkaille

Kestävyys on yhä tärkeämpi arvo ihmisille, yrityksille ja organisaatioille kaikkialla maailmassa. Kun myyt, ostat tai käytät Joutsenmerkillä varustettuja tuotteita, voit olla varma siitä, että ne on valmistettu ympäristöstä huolehtien. Se tarkoittaa myös sitä, että työskentelet YK:n kestävän kehityksen maailmanlaajuisten tavoitteiden puolesta.

Kestävien tavaroiden ja palvelujen julkinen kysyntä kasvaa merkittävästi. Tämä näkyy myös julkisten tarjouskilpailujen tiukentuvissa vaatimuksissa. Tarjoamalla Joutsenmerkillä varustettuja Katrin-tuotteita ylität kestävyyskynnyksen kirkkaasti ja voit olla ylpeä ja varma siitä, että tarjoat tuotteita, jotka ovat luokkansa parhaita ympäristövaikutusten osalta.

Lisäksi tarjoamalla ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluita vahvistat yrityksesi imagoa tietoisena ja vastuullisena toimijana. Joutsenmerkin pohjoismaisen organisaation mukaan on myös osoitettu, että Joutsenmerkki usein lisää työntekijöiden ylpeyttä yrityksestään ja voi olla erinomainen tapa houkutella uusia työntekijöitä.

Nordic-ecolabel-logo.jpg

Malja-haarukka-tunnus

Malja-haarukka -tunnuksella varustettu tuote soveltuu elintarvikekontaktiin siten kuin kunkin tuotteen vaatimustenmukaisuustodistuksessa tai pakkausmerkinnöissä on ohjeistettu. Jos tuote soveltuu vain lyhytaikaiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, merkin alla on oltava teksti ’pyyhkimiseen’ tai ’for wiping’.

Malja-haarukka-tunnus – Edut Katrin-asiakkaille

Malja-haarukka-tunnuksen avulla näet yhdellä silmäyksellä, ovatko myymäsi, ostamasi tai käyttämäsi tuotteet soveltuvia käytettäväksi suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa.

Glas_and_fork_807x807px.jpg

PEFC

PEFC- sertifiointiohjelman vaatimuksiin kuuluu puun alkuperää, alkuperätietojen raportointia, sisäistä valvontaa ja tuotteiden sertifiointiasteen määrittelyä sekä siitä viestimistä koskevia vaatimuksia. Metsäsertifiointi ottaa huomioon metsänhoidon yhteiskunnalliset, ekologiset ja taloudelliset näkökohdat ja se toimii tärkeänä työkaluna vastuullisuuden edistämisessä.

PEFC ja FSC ovat kaksi eri metsän-/puunsertifiointiorganisaatiota. Molempien organisaatioiden tavoitteena on pysäyttää luonnonvarojen liikakäyttö ja edistää kestävää metsätaloutta.

PEFC – Edut Katrin-asiakkaille

Kestävien tuotteiden yhteiskunnallinen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kun myyt, ostat ja käytät PEFC-merkillä varustettuja tuotteita, voit olla varma siitä, että teet kestävän valinnan.

Kestävien tuotteiden kysyntä kasvaa myös ammatillisissa ja julkisissa tarjouskilpailuissa. Tarjoamalla PEFC-merkittyjä Katrin-tuotteita raivaat tiesi näille markkinoille.

PEFC-sertifioitujen tuotteidemme jälleenmyyjänä olet oikeutettu käyttämään PEFC-merkkiä markkinoinnissasi. (Lisätietoja käyttöluvasta: https://www.pefc.org/for-business/brands-and-retailers/promote-your-sustainable-material)

Katrin-PEFC-logo-new1.jpg

FSC

FSC®-sertifiointiohjelman vaatimuksiin kuuluu puun alkuperää, alkuperätietojen raportointia, sisäistä valvontaa ja tuotteiden sertifiointiasteen määrittelyä sekä siitä viestimistä koskevia vaatimuksia. Metsäsertifiointi ottaa huomioon metsänhoidon yhteiskunnalliset, ekologiset ja taloudelliset näkökohdat ja se toimii tärkeänä työkaluna vastuullisuuden edistämisessä.

FSC ja PEFC ovat kaksi eri metsän-/puunsertifiointiorganisaatiota. Molempien organisaatioiden tavoitteena on pysäyttää luonnonvarojen liikakäyttö ja edistää kestävää metsätaloutta.

katrin_FSC.jpg

Katrin-tuotteet täyttävät aina korkeat laatuvaatimukset sekä ympäristösertifikaattien kriteerit. Valitessasi Katrin-tuotteet voit olla varma, että sosiaaliset, taloudelliset sekä ympäristövaatimukset täyttyvät aina.

- Toni Rikkonen, Marketing Director, Katrin

Katrin on aina clean & green

Takaisin Vastuullisuuden pääsivulle