Certifikácie a štítky produktov Katrin

Vývoj a výroba dobre fungujúcich výrobkov s vysokou a konzistentnou kvalitou, ktoré sú bezpečné na používanie a majú nízky vplyv na životné prostredie, je pre nás dôležitým a nepretržitým procesom.

Aby sme zabezpečili, že sa táto aktivita nikdy nezastaví a napreduje správnym smerom, rozhodli sme sa certifikovať naše procesy a výrobky podľa rôznych certifikačných systémov. Certifikačné orgány na nás neustále kladú požiadavky, často ešte pred prijatím právnych predpisov, aby sme sa zlepšovali a zostali spoločnosťou s certifikáciou. Okrem kladenia požiadaviek nám tiež poskytujú cennú podporu a nápady, ako by sme sa mohli zlepšiť.

Požiadavky trhu zo strany spotrebiteľov, profesionálnych nákupcov a verejných obstarávateľov vo všeobecnosti rastú, ale hlavne v súvislosti s potrebou udržateľných výrobkov. Aby sme to podporili, sortiment výrobkov Katrin vždy spĺňa aktuálne požiadavky na kvalitu a environmentálne certifikáty. Preto predajom, kúpou a používaním výrobkov Katrin na toaletách a na priemyselné utieranie zaistíte, že budú vždy splnené environmentálne, ekonomické a sociálne požiadavky.

Nižšie si môžete prečítať viac o rôznych certifikáciách, ktorých sme držiteľmi, čo znamenajú a aké sú výhody pre vás ako predajcu, zákazníka alebo používateľa.

Dermatologicky testované

Označenie „Dermatologicky testované“ označuje, že výrobok bol testovaný na rôznych typoch pokožky pod dohľadom dermatológa. Výrobky označené značkou „Dermatologicky testované“ na základe testov realizovaných externou inštitúciou, sú neškodné z hľadiska možného podráždenia pokožky.

Dermatologicky testované – výhody pre zákazníkov značky Katrin

Keď je toto označenie na obale výrobku, môžete si byť istí, že výrobky, ktoré predávate, kupujete alebo používate, vo väčšine prípadov nespôsobia podráždenie pokožky.

Dermatologically_tested_807x807px.jpg

Environmentálna značka EÚ

Označenie EU Ecolabel je pre podniky dobrovoľným indikátorom environmentálnej výkonnosti. Cieľom tejto schémy je podporovať predaj výrobkov, ktoré spĺňajú prísne ekologické kritériá. Kritériá pre označenie poskytuje Komisia EÚ a použitia špecifické pre dané výrobky sa spracovávajú v členských štátoch EÚ.

Značka Európskej únie pre výrobky, ktoré spĺňajú vysoké nároky na životné prostredie. Takto ocenené výrobky z jemného papiera pozostávajú z recyklovaných vlákien alebo celulózy zo 100 % udržateľne obhospodarovaných lesov.

Medzi nevyhnutné kritériá patrí skutočnosť, že emisie vznikajúce pri výrobe nesmú prekročiť predpísané hodnoty pre vzduch a vodu. Navyše by mala byť obmedzená spotreba energie, minimálne množstvo vlákien musí pochádzať z udržateľného lesného hospodárstva a používanie chemických látok je prísne regulované.

Environmentálna značka EÚ – výhody pre zákazníkov značky Katrin

Pri predaji, kúpe alebo používaní výrobku s environmentálnou značkou EÚ si môžete byť istí, že ide o výrobok vyrobený s ohľadom na ochranu životného prostredia.

Existuje značný dopyt po udržateľných tovaroch a službách, čo sa prejavuje aj v prísnych požiadavkách v rámci verejných súťaží. Environmentálna značka EÚ poskytuje ďalšiu úroveň dôvery tým, ktorí sa rozhodujú o kúpe. Môžete byť tiež hrdí a nemusíte pochybovať o tom, že svojim zákazníkom ponúkate výrobky, ktoré patria medzi najvýkonnejšie vo svojej triede, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie.

EU-ecolabel-katrin.jpg

Green Pack

Obaly s označením Green Pack obsahujú recyklovaný plast.Etiketa je lastna etiketa Metsä Tissue.

Green Pack – výhody pre zákazníkov značky Katrin

Predajom, kúpou alebo používaním výrobkov Katrin s týmto označením pomáhate znižovať používanie fosílnych surovín, čo znamená, že minimálne 30 % použitých plastov sa recykluje.

Green_Pack_807x807px.jpg

ISO 14001

Norma ISO 14001 ‒ systém environmentálneho manažérstva ‒ sa používa na systematickú správu environmentálnej zodpovednosti spoločnosti.

ISO 14001 – výhody pre zákazníkov značky Katrin

Spoločnosť Metsä Tissue, a teda aj výrobky Katrin sú certifikované podľa normy ISO 14001. Keď predávate, kupujete alebo používate výrobky, môžete si byť istí, že boli vyrobené s ohľadom na ochranu životného prostredia. A že existuje prebiehajúci proces neustáleho zlepšovania s ohľadom na environmentálne aspekty.

 

ISO_14001_807_807px.jpg

ISO 9001

Norma ISO 9001 – systém manažérstva kvality ‒ stanovuje kritéria na riadenie kvality.

ISO 9001 – výhody pre zákazníkov značky Katrin

Certifikácia podľa normy ISO 9001 zaisťuje, že máte prístup k výrobkom spoločnosti s vysokou a konzistentnou kvalitou na účely predaja, kúpy alebo používania. Znamená to tiež, že neustále pracujeme na zlepšovaní procesov a výrobkov, aby sme ponúkali konkurencieschopné výrobky z hľadiska funkčnosti a kvality.

ISO_9001_807x807_px.jpg

Nordic Swan Ecolabel

Označenie Nordic Swan Ecolabel je pre podniky dobrovoľným environmentálnym indikátorom výkonnosti. Hodnotí environmentálne vplyvy výrobkov počas ich životných cyklov. Toto označenie zaručuje dodržiavanie prísnych environmentálnych kritérií pri výrobe výrobku.

Oficiálna environmentálna značka v severských krajinách. Má platnosť počas celého životného cyklu a kladie vysoké ekologické štandardy, ktoré sú nepretržite testované. Aby mohol výrobok získať licenciu severskej environmentálnej značky, musí pochádzať z jednej z celkového počtu 63 certifikovaných oblastí výrobkov a spĺňať všetky požiadavky pre daný typ výrobku.

Medzi nevyhnutné kritériá patrí skutočnosť, že emisie vznikajúce pri výrobe nesmú prekročiť predpísané hodnoty pre vzduch a vodu. Navyše by mala byť obmedzená spotreba energie, minimálne množstvo vlákien musí pochádzať z udržateľného lesného hospodárstva a používanie chemických látok je prísne regulované.

The Nordic Swan Ecolabel – výhody pre zákazníkov značky Katrin

Udržateľnosť je čoraz dôležitejšia pre ľudí, spoločnosti a organizácie na celom svete. Pri predaji, kúpe alebo používaní výrobku s označením Nordic Swan si môžete byť istí, že ide o výrobok vyrobený s ohľadom na ochranu životného prostredia. Znamená to tiež, že pracujete v rámci globálnych cieľov udržateľnosti OSN.

Verejný dopyt po udržateľných tovaroch a službách výrazne rastie. Môžeme to tiež pozorovať pri zvýšených nárokoch v rámci verejných súťaží. Ponukou výrobkov Katrin s týmto označením splníte a prekročíte hranicu dôvery v udržateľnosť, pričom môžete byť hrdí a nemusíte pochybovať o tom, že ponúkate výrobky, ktoré patria medzi najvýkonnejšie vo svojej triede, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie.

Naviac ponuka výrobkov a služieb s environmentálnou značkou posilňuje imidž vašej spoločnosti ako uvedomelej a zodpovednej spoločnosti. Podľa organizácie Nordic Swan sa tiež preukázalo, že označenie Swan často pomáha zvyšovať hrdosť medzi zamestnancami a môže byť vynikajúcim spôsobom, ako prilákať nových zamestnancov.

Nordic-ecolabel-logo.jpg

Označenie CE

Označenie CE znamená, že výrobca výrobku zaručuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky stanovené v platných smerniciach a nariadeniach EÚ. Označenie CE je možné umiestniť iba na výrobky, ktoré vyžadujú označenie CE v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa daného výrobku.

Označenie CE - Výhody pre zákazníkov značky Katrin

Overili sme a garantujeme, že výrobky, ktoré predávate, kupujete alebo používate, sú bezpečné podľa noriem stanovených EÚ.

CE_807x807.jpg

PEFC

Medzi požiadavky spracovateľského reťazca s označením PEFC patria požiadavky týkajúce sa zdrojov dreva, dokumentácie, internej kontroly, definície zdieľania certifikácie medzi výrobkami a spôsobu jej zverejnenia zákazníkom. Certifikácia lesov zohľadňuje sociálne, ekologické a ekonomické aspekty činností zameraných na správu lesa a predstavuje hodnotný nástroj na zvýšenie udržateľnosti.

​PEFC a FSC sú organizácie pre certifikáciu lesov/lesných produktov, ktorých cieľom je zastaviť nadmerné využívanie lesov a podporovať trvalo udržateľné lesné hospodárstvo.

PEFC – výhody pre zákazníkov značky Katrin

Dopyt po udržateľných výrobkoch v spoločnosti rastie. Pri predaji, kúpe a používaní výrobku s označením PEFC si môžete byť istí, že robíte udržateľné rozhodnutie.

Dopyt po udržateľných výrobkoch sa zvyšuje aj pri odborných a verejných súťažiach. Ponukou výrobkov Katrin s označením PEFC dosiahnete hranicu na získanie prístupu na tento trh.

Ako predajca našich PEFC certifikovaných výrobkov môžete vo svojom marketingu používať označenie PEFC. (Viac informácií o tejto licencii nájdete na webovej stránke https://www.pefc.org/for-business/brands-and-retailers/promote-your-sustainable-material)

Katrin-PEFC-logo-new1.jpg

FSC

Medzi požiadavky spracovateľského reťazca s označením FSC® patria požiadavky týkajúce sa zdrojov dreva, dokumentácie, internej kontroly, definície zdieľania certifikácie medzi výrobkami a spôsobu jej zverejnenia zákazníkom. Certifikácia lesov zohľadňuje sociálne, ekologické a ekonomické aspekty činností zameraných na správu lesa a predstavuje hodnotný nástroj na zvýšenie udržateľnosti.

FSC a PEFC sú organizácie pre certifikáciu lesov/lesných produktov, ktorých cieľom je zastaviť nadmerné využívanie lesov a podporovať trvalo udržateľné lesné hospodárstvo.

katrin_FSC.jpg

Symbol pohára a vidličky

Výrobky označené symbolom pohára a vidličky sú vhodné na používanie pri kontakte s potravinami v súlade s vyhlásením o zhode každého výrobku alebo obalu. Ak je výrobok vhodný iba na krátkodobý kontakt s potravinami, výraz „na utieranie“ musí byť uvedený pod značkou.

Symbol pohára a vidličky – výhody pre zákazníkov značky Katrin

Označenie pohára a vidličky vám umožní na prvý pohľad zistiť, či sú výrobky, ktoré predávate, kupujete alebo používate, vhodné na použitie pri kontakte s potravinami.

Glas_and_fork_807x807px.jpg

Výrobky značky Katrin vždy držia krok s požiadavkami na kvalitu a environmentálnymi certifikátmi. Používaním výrobkov značky Katrin na toaletách spoločností a pri priemyselnom utieraní zabezpečíte, že environmentálne, ekonomické a sociálne požiadavky budú vždy splnené.

- Toni Rikkonen, Marketing Director, Katrin

Katrin je vždy clean & green

Späť na hlavnú stránku udržateľnosti