Cirkulärt byggande blir avgörande för hur vi lever i framtiden

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Att överge den linjära take-make-waste-ekonomin och övergå till en cirkulär ekonomi kommer att vara avgörande för hur vi ska kunna leva i framtiden. Byggbranschen är en av de branscher som är under stark press att förändras eftersom sektorn för närvarande är mycket materialintensiv och bidrar till koldioxidutsläppen globalt. 1 

När man bygger på ett framtidssäkert sätt räcker det inte att byta material, utan man måste också tänka om när det gäller principerna i hur man utformar och bygger. Återanvända och renovera befintliga utrymmen är något som bör övervägas först och därefter bygga med hållbarhet i åtanke.

Övergången till en cirkulär ekonomi kräver att byggnader utformas på ett sätt som gör att de kan anpassas till de föränderliga behoven under hela livscykeln. Något som ställer nya krav på moderna byggmaterial. Förutom att vara hållbara måste de vara förnybara, återanvändbara och så småningom återvinningsbara. 

Trä möjliggör ett modernt, cirkulärt sätt att bygga 
Metsä Wood utvecklar träbaserade lösningar som bidrar till att påskynda byggbranschens cirkulära utveckling. De värdefulla råvarorna behålls i kretsloppet så länge som möjligt, samtidigt som deras värde bibehålls och avfall samt utsläpp minimeras. 

"Byggbranschen behöver minska både utsläppen och den totala användningen av råmaterial. Oavsett om det handlar om att bygga nytt eller renovera gamla fastigheter kan Metsä Wood erbjuda förnybara cirkulära lösningar som samtidigt ökar byggnadens koldioxidinlagring, minskar utsläppen jämfört med fossilbaserade produkter och optimerar träanvändningen", säger Rosa Zabihian, Sustainability Manager på Metsä Wood. 

Metsä Woods Kerto® LVL-balkar är konstruerade och tillverkade för att vara ett extremt hållbart konstruktionsmaterial som kan användas i minst 100 år. Vid rätt utformning kan byggnader med Kerto LVL-element demonteras och återanvändas för andra ändamål eftersom elementen kan modifieras och återanvändas, vilket innebär att en hel byggnad kan flyttas till en annan plats vid behov. Trä fungerar också som kolsänka under hela sin livscykel: det binder först kol under växtperioden och lagrar det sedan när det används i byggnadskonstruktioner. Ju längre träprodukterna används och återanvänds, desto längre lagras kolet. 

Påskyndar cirkularitet i hela Europa 
Metsä Woods lösningar används redan för modulära byggprojekt över hela Europa och visar hur byggnader blir cirkulära i praktiken genom att använda Kerto LVL-element. I Sverige genom fördesett av de största återanvändningsprojekten med hjälp av prefabricerade träelement, som gjorde det möjligt att omvandla en tillfällig saluhall till sporthall. Andra liknande projekt har genomförts med partners i Nederländerna och Finland. 2, 3, 4 

Metsä Wood fortsätter att arbeta tillsammans med ledande branschaktörer för att upptäcka nya sätt att tillföra trä till byggandet och skapa smartare och resurseffektiva sätt att bygga med mindre utsläpp. Det är kraften i samarbetet som möjliggör den verkliga omvandlingen mot en mer hållbar framtid.

Läs mer
Bilder

Referenser:
1: https://ellenmacarthurfoundation.org/what-is-the-linear-economy#:~:text=The%20linear%20economy%20linear%20economy,extracted%20to%20make%20products%20that
2: https://www.metsagroup.com/metsawood/news-and-publications/references/padel-hall/
3: https://www.metsagroup.com/metsawood/news-and-publications/references/building-demountable-hybrid-construction/
4: https://www.metsagroup.com/metsawood/news-and-publications/news/2022/little-finlandia--innovative-volumetric-modular-construction-that-embraces-the-circular-economy/

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Marketing Director, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com


Metsä Wood
https://www.metsagroup.com/sv/metsawood/

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2022 uppgick vår försäljning till cirka 0,7 miljarder euro, och vi har omkring 1 550 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest