Metsä Group bygger fabrik för Kerto LVL för 300 miljoner euro i Äänekoski

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Group har beslutat att bygga en ny Kerto® LVL-fabrik i Äänekoski för produktion av balk- och skivmaterial som används inom byggindustrin. Kerto LVL-produkter minskar avsevärt koldioxidavtrycket från byggnader jämfört med många andra material. Investeringens värde uppgår till 300 miljoner euro, och fabriken förväntas börja producera i slutet av 2026. 

Fabrikens årliga produktionskapacitet är cirka 160 000 kubikmeter, vilket motsvarar en 50-procentig ökning av företagets totala Kerto LVL-kapacitet. Kerto LVL-produktionen betjänar i första hand byggnadsindustrin på den europeiska marknaden.
 
"Metsä Groups mission är att effektivt förädla de finska skogsägarnas virke till förnybara produkter för människors dagliga behov över hela världen. Vi investerar i bruk i världsklass som kommer att säkerställa vår konkurrenskraft i en föränderlig affärsmiljö och öka välbefinnandet i samhället långt in i framtiden. Vår nästa investering kommer att vara i produktionen av Kerto LVL, som erbjuder långsiktig koldioxidlagring", säger Ilkka Hämälä, VD och koncernchef, Metsä Group.

Kerto LVL är ett byggmaterial tillverkat av laminerade faner, som kombinerar materialeffektivitet med det höga mervärdet av trä. Kerto LVL:s utmärkta tekniska prestanda gör det lämpligt för mycket mångsidig byggnadsanvändning, såsom element- och modulbyggande.
 
"Den största delen av koldioxidavtrycket vid byggnation kommer från materialen. Byggbranschen söker nu mer hållbara alternativ, så vi ser ett växande intresse för byggmaterial baserade på förnybara råvaror. Tack vare sin materialeffektivitet är Kerto LVL en konkurrenskraftig och hållbar lösning för den ökande användningen av trä i byggbranschen", säger Jaakko Anttila, Executive Vice President, Metsä Wood.

Den nya Kerto LVL-fabriken kommer att ligga på det integrerade fabriksområdet i Äänekoski, som utnyttjar synergier som energiproduktion, logistik och fabrikstjänster. De integrerade bruken kan utnyttja 100 procent av de sidoströmmar som uppstår vid tillverkningen av Kerto LVL, vilket ger största möjliga mervärde av det värdefulla råmaterialet.

Den nya fabriken kommer att ha en direkt sysselsättningseffekt på cirka 150 nya jobb. Den kommer också att tillföra cirka 200 årsverken till sin direkta värdekedja. Sysselsättningseffekten av byggfasen uppskattas till cirka 1.000 årsverken. Det nya bruket kommer att använda cirka 400 000 kubikmeter timmer som anskaffas från Finland. Metsä Group tillverkar för närvarande Kerto LVL-produkter i Lojo och Punkaharju i Finland.

Pressbilder: https://databank.metsagroup.com/l/GTF6bZQMNHGW

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maiju Hytönen, Communications Manager, Metsä Wood, tel. +358 50 542 9304, maiju.hytonen@metsagroup.com
Jaakko Anttila, Executive Vice President, Metsä Wood, tel. +358 50 406 0614

 


Metsä Wood
www.metsagroup.com/sv/metsawood

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2022 uppgick vår försäljning till cirka 0,7 miljarder euro, och vi har omkring 1 550 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest