Ökad efterfrågan i Sverige på prefabricerade träelement

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Klimatkrisen är en av flera anledningar till att prefabricerade träelement efterfrågas allt mer i Sverige. En aktör som märker av ett ökat tryck är Flens Byggelement, som planerar att expandera för att möta efterfrågan från de stora riksbyggarna. 

Klimatkrisen bidrar till att allt fler efterfrågar prefabricerade träelement, eftersom trä är det enda byggmaterialet som binder kol, till skillnad mot stål och betong som påverkar klimatet negativt. Rickard Brännman är projektledare på Flens Byggelement och han ser flera anledningar till det ökade intresset för trä. 

  • Det finns många fördelar med att bygga i trä. Det är ett oändligt material som är bra för klimatet och eftersom stål och betong har varit stora delar i materialåtgången i byggnationen i Sverige så behöver vi titta på mer förnybara alternativ om vi ska klara de klimatutmaningar vi står inför, säger Rickard Brännman, projektledare på Flens Byggelement. 

Flens Byggelement grundades 2008 och levererar idag prefabricerade träelement till hela Skandinavien. I prefabriceringen av takelement används Metsä Woods Kerto® LVL-element. Kerto LVL är en industriellt producerad produkt där man limmar ihop flera lager av tre millimeter tjocka fanér och får en stark och vridstyv produkt. Det gör att det går att bygga bjälklags- och takelement med långa spännvidder och med en optimerad mängd trä. 

  • Våra kunder efterfrågar ofta specifika egenskaper såsom långa spännvidder, låga u-värden, en låg nedböjning och där gör Kerto LVL ett mycket bra jobb, säger Rickard Brännman. 

Nu har Flens Byggelement långtgående planer på att investera i en ny produktionslina för att öka produktionen av Kerto LVL-element och kunna möta efterfrågan på prefabricerade träelement från kunderna. 

  • Vi kommer kunna öka vår produktionskapacitet markant och på ett bättre och smidigare sätt tillgodose den efterfrågan som finns på marknaden, säger Rickard Brännman. 

Flens Byggelement levererar Kerto LVL-baserade takelement till de stora riksbyggarna i Sverige, bland annat Skanska och Veidekke. Skanska har som mål att vara koldioxidneutrala till 2045 och när de skulle bygga ett nytt LSS-boende norr om Södertälje valde man att bygga med prefabricerade träelement från Flens Byggelement, där takelementen byggdes med Kerto LVL-produkter. 

  • Vi ser positivt på att bygga mer i trä och det är steg i rätt riktning för att vi ska bli klimatneutrala, säger Ove Rinnbäck, arbetsledare på Skanska Hus. 

För pressbilder, vänligen besök: https://databank.metsagroup.com/l/fMR8_hmvHzws

Läs hela artikeln

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com 

Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige
Tel: +46 70 355 42 00, hakan.arnebrant@metsagroup.com


Metsä Wood
www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2020 uppgick vår försäljning till cirka 0,4 miljarder euro, och vi har omkring 1 600 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest