Berlin vill bli bäst i världen inom träbyggande

 • Pressmeddelanden
 • |
 • |
 • Metsä Wood

Berlin vill etablera sig som en av världens främsta städer inom träbyggande och har beslutat att bygga 32 nya skolor av trämoduler fram till 2025. Att bygga med prefabricerade trämoduler är något som ökar även i Sverige.

Modulära träkonstruktioner har ökat enormt under de senaste åren. De främsta skälen är att kravet på hållbarhet ökar och att de prefabricerade modulerna med trästomme är kostnadseffektiva. Berlin vill etablera sig som en av världens främsta städer inom träbyggande och har tagit beslut om att bygga 32 nya skolor fram till 2025 och man använder sig av Metsä Woods Kerto LVL-balkar i de prefabricerade träelementen.

 • Sex skolor är redan klara. En avgörande faktor var hur snabbt det går att bygga med industriell prefabricering. Byggtiden kan halveras med de prefabricerade trämodulerna, säger Sebastian Hagspiel, projektledare på Kaufmann Bausysteme, som är en österrikisk tillverkare av träelement som just nu bygger trevåningsskolor i trä i Berlin.

En skola består av närmare 100 moduler som är 3 meter breda och 8 meter långa. Alla moduler prefabriceras industriellt och monteras ihop på byggarbetsplatsen. För att undvika pelare i klassrummen krävdes det 8 meter långa balkar för att bära upp modulerna.

 • Av konstruktionsskäl lämpade sig inte limträ för detta projekt. Stålbalkar var inte heller en lösning för oss eller arkitekterna, säger Sebastian Hagspiel på Kaufmann Bausysteme.
   

LVL bättre egenskaper än stål

Man valde att använda GLVL-balkar (limmat fanerträ), som har hög prestanda och är lätta att bearbeta. GLVL-balkarna tillverkas av Holzwerke Bullinger från Metsä Woods Kerto LVL-element. Ingo Faller på Bullinger beskriver processen som mycket effektiv.

 • Vi har uppdaterad vår normala limträprocess så att vi kan använda LVL-balkar. GLVL-balkarna har hög böjhållfasthet. I GLVL-processen limmas laminerade fanerträbalkar (LVL) samman. LVL håller en jämn kvalitet och har därigenom en extremt hög statisk bärförmåga. Det ger GLVL-balkarna en mycket högre böjhållfasthet. Det är faktiskt så att LVL har ett bättre förhållande mellan styrka och vikt än stål, säger Ingo Faller.
   

Metsä Woods Kerto LVL-produkter skapar många fördelar i modulärt byggande.

 • Med minskade transportkostnader, kortare byggtider och ett snabbt sätt att ställa om till grönare byggnation för att möta våra klimatutmaningar så är det allt fler som visar intresse för LVL-produkter i Sverige och fler svenska städer borde inspireras av Berlins ambitioner och satsningar, säger Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood.

För pressbilder, vänligen besök: https://databank.metsagroup.com/l/c6nvncjSs2c9

Läs hela artikeln

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com 

Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige
Tel: +46 70 355 42 00, hakan.arnebrant@metsagroup.com


Metsä Wood
www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och granplywood samt andra träprodukter. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar.
 
2021 uppgick vår försäljning till cirka 0,6 miljarder euro, och vi har omkring 1 700 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest