Nytt system för modulärt träbyggande ska användas både till småhus och flerbostadshus

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Wood är delaktiga i projektet 369 Pattern Buildings vars mål är att skapa ett system för trämoduler som kan anpassas i stor skala utefter kundens behov. Det gör att man med likadana trämoduler kan bygga både småhus, flerfamiljshus och offentliga byggnader med en trästomme upp till sju våningsplan.

Metsä Wood är letar kontinuerligt efter nya samarbetspartners som använder Kerto LVL för att utveckla byggandet med träkonstruktioner. 369 Pattern Buildings ett sådant exempel. Det är ett gemensamt projekt från Metsä Wood och den industriella tillverkaren Harmet, arkitekter  och ingenjörer som är intresserade av träkonstruktion. Det nya modulära systemet gör att man använda de storskaligt tillverkade träelementen för att bygga allt från enfamiljshus till flerbostadshus med sju våningar.

- 369 Pattern Buildings är ett bra exempel på samarbeten vi letar efter, där vi tillsammans vill få fler att välja träkonstruktioner genom att ta fram nya lösningar. Grundtanken med projektet är att man med likadana trämoduler ska kunna bygga småhus, flerfamiljshus eller sjukhus upp till sju våningsplan, säger Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige.

Kerto LVL styrka bidrar till att trämodulerna kan ha stora öppningar i väggarna, som kan anpassas till stora rum eller fönster. Stora öppningar försvagar konstruktionen men med LVL får man ett mer klimatmässigt hållbart material i stället för stål eller betong, som också förbrukar mer energi vid tillverkningen.

- LVL är en mycket lättare produkt, vilket reducerar byggnadens totala vikt. Det bidrar exempelvis till att spara in på resurser som används till grundläggning, säger Kristo Kalbe, ingenjör med inriktning på energieffektivisering inom 369 Pattern Buildings.

Titta på Talking Wood-videon, där Kristo Kalbe, ingenjör med inriktning på energieffektivitet inom 369 Pattern Buildings, demonstrerar och presenterar Pattern Building-moduler. Förra året kom ett Pattern Building-projekt, Turu 21, på fjärde plats i Metsä Woods Hybrid City-tävling. Ritningar är fritt tillgängliga i Open Source Wood-plattformen.

För pressbilder, vänligen besök:https://databank.metsagroup.com/l/LC6x5kTvB2MM

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com 

Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige
Tel: +46 70 355 42 00, 
hakan.arnebrant@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och barrplywood samt vidareförädlade sågvaror. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka
klimatförändringar.  
 
2020 uppgick vår försäljning till cirka 0,4 miljarder euro, och vi har omkring 1 600 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä-koncernen. 

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest