Nytt initiativ ska inspirera städer att bygga mer hållbart

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

För att få städer att bygga mer hållbart har Metsä Wood varit med och tagit fram Decisions.city - en digital plattform där allmänheten ska kunna vara med och påverka vilka byggmaterial som det byggs med. Idag domineras byggena av betong och stål, men med initiativet hoppas Metsä Wood att fler beslutsfattare ska få upp ögonen för klimatvänligare material som trä.

Hur samhällen väljer att bygga sina städer har en stor betydelse för människornas och planetens framtid. Idag står städerna för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och det är därför viktigt att börja bygga mer hållbart. Med det som bakgrund har Metsä Wood, tillsammans med Architectural Democracy och Accenture Interactive, tagit fram initiativet Decisions.city.

- Decisions.city är en lekfull men ändå informativ interaktion där användaren digitalt kan ändra mixen av byggmaterial som trä, betong och stål för att se vilken skillnad det skulle göra för klimatet över tid, förklarar Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood Sverige.

Decisions.city ge allmänheten en talan och möjlighet att påverka  beslutsfattare att välja mer trä i sina byggen. Idag består stadsstrukturer till 90 procent av betong och stål, två av de enskilt största utsläppskällorna av växthusgaser.

Eftersom invånarna sällan är inblandade i beslut om städernas byggmaterial kan stål och betong fortsätta dominera. Genom att ge invånarna en talan hoppas vi få städerna att inspireras av att bygga med mer hållbara material som trä, säger Håkan Arnebrant.

Den första versionen av Decisions.city kommer att lanseras i samband med arkitekturutställningen Biennale Architettura 2021 i Venedig som i år har temat “hur kan vi leva tillsammans?”.

- Decisions.city är ett av våra bidrag till att främja utvecklingen av en mer inkluderande stadsframtid. Genom initiativet hoppas vi kunna bidra till att hitta nya sätt att göra våra städer hållbara, flexibla och trygga, avslutar Håkan Arnebrant.

Testa Decisions.city och se hur framtidens städer kan se ut https://decisions.city

För pressbilder, vänligen besök: https://databank.metsagroup.com/l/fFXBh-DTrNjr

Vid frågor, vänligen kontakta:
 
Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige
Tel: +46 70 355 42 00, 
hakan.arnebrant@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och barrplywood samt vidareförädlade sågvaror. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka
klimatförändringar.  
 
2020 uppgick vår försäljning till cirka 0,4 miljarder euro, och vi har omkring 1 600 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä-koncernen. 

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest