Nytt hybridelement kombinerar trä och betong för en mer hållbar konstruktion

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Eftersom byggbranschen står för 30 procent av världens koldioxidutsläpp är behovet av hållbara lösningar på marknaden akut. Metsä Wood har därför konstruerat ett hybridsandwichelement som består av betong och trä, vilket innebär att byggbolagen kan sänka sina koldioxidutsläpp utan att förändra sitt nuvarande sätt att bygga.

Tillsammans med sin samarbetspartner Lipa-Betoni har Metsä Wood tagit fram ett nytt  väggelement, som ska göra det lättare för byggföretag att gå över mot ett mer hållbart alternativ. Vi pratar om trä, närmare bestämt Metsä Woods Kerto LVL, som i det här fallet kombineras med betong till ett nytt hybridsandwichelement för väggkonstruktioner. 

- Hybridsandwichelementen bidrar till att öka andelen trä, så att vi på ett effektivt sätt kan bygga mer hållbara hus. Detta gemensamma utvecklingsprojekt är ett av våra  bidrag till att hjälpa byggbranschen i en tid där det är viktigare än någonsin att ta ställning för klimatet, säger Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood Sverige.

Idag är betong det vanligaste väggelementet för flerbostadshus i Norden eftersom det är det traditionella sättet att bygga på, men med de nya hybridsandwichelementen vill Metsä Wood öka träanvändandet då trä är det enda konstruktionsmaterialet som lagrar kol. Eftersom kombinationen av trä och betong gör att byggföretagen inte behöver förändra sitt nuvarande sätt att bygga, innebär den nya lösningen att ökandet mot trä kan ske snabbare.

- Hybridsandwichelementen innebär en stor möjlighet. Vi ser en ny marknadspotential med en produkt som kan användas på samma sätt som traditionella sandwichelement av betong, säger Satu Lipsanen, vd för samarbetspartnern Lipa-Betoni.

De nya hybridsandwichelementen är ett tillskott för den industriella prefabriceringen, och det första byggprojektetet som kommer att använda sig av elementen blir Metsä Fibres sågverk i finska Rauma. För projektet är Skanska totalentreprenör och elementen kommer att tillverkas i Lipa-Betonis fabrik i Pieksämäki i Finland med montering i juni.

- Eftersom Kerto LVL är ett material som väger väldigt lite går det snabbare att tillverka hybridsandwichelementen på fabrik, för att sedan transportera dem till byggarbetsplatsen. Att elementen är lätta gör även att transportutsläppen blir mindre och väl på plats är de enklare att lyfta än traditionella väggelement, säger Håkan Arnebrant.

För att få en förståelse för vilken positiv påverkan de nya väggelementen kan ha på klimatet ger Arnebrant ett exempel från verkligheten:

  • - Årligen produceras ungefär en miljon kvadratmeter betongväggelement i Finland. Om alla betongväggar ersattes med hybridsandwichelement skulle koldioxidutsläppen minska med 30 000 ton årligen. På det skulle även 95 000 ton kol lagras i träet, avslutar Håkan Arnebrant.

För pressbilder, vänligen besök:

https://databank.metsagroup.com/l/pcmJvVkdv-St  

För mer information kontakta:

Håkan Arnebrant, Metsä Wood
Tel: +46 70 355 42 00, 
hakan.arnebrant@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och barrplywood samt vidareförädlade sågvaror. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka
klimatförändringar.  
 
2020 uppgick vår försäljning till cirka 0,4 miljarder euro, och vi har omkring 1 600 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä-koncernen. 

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest