Nya hybridsandwichelement kombinerar betong och trä

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Hybridkonstruktioner innebär ett mer hållbart byggnadssätt för byggföretag utan att de behöver förändra sina nuvarande byggmetoder. Metsä Wood har tillsammans med samarbetspartner konstruerat ett hybridsandwichelement för väggkonstruktioner, som kommer att förnya industriell prefabricering. Innovationen kombinerar betong med Kerto® LVL (laminated veneer lumber). Hybridsandwichelementens lägre vikt visade sig vara en stor fördel vid det första byggprojektet i Metsä Fibres Rauma-sågverk. 

Hybridkonstruktioner främjar en hållbar utveckling

Skanska, som är entreprenör vid Metsä Fibres nya sågverk i Rauma, har ställt upp ambitiösa mål för den egna verksamheten, eftersom de siktar mot att vara koldioxidneutrala till 2045. Därför erbjuder företaget sina kunder lösningar som är koldioxidneutrala eller har låg kolpåverkan under byggnadens hela livslängd.

”Vi gläds åt att kunna prova nya, innovativa möjligheter och samarbeten, och de nya hybridsandwichelementen i Rauma-sågverket är ett utmärkt exempel på denna form av samarbete. Genom att använda hybridelement minskas mängden betong, och elementen är också lättare än konventionella element”, säger Ilkka Romo, direktör för produktivitets- och kvalitetsenheten på Skanska.

Romo förutser att träbyggandet kommer att öka under de närmsta åren, och redan nu märks en ökad efterfrågan. Formerna för träbyggande och dess inverkan på verksamheten och kundernas önskemål är under översyn.

”Hybridsandwichelementen är en bra start, och Rauma sågverksprojekt har gett oss erfarenheter av att använda dem vid byggnation. De verkar passa våra tekniska behov väl. Vårt samarbete med Metsä Wood och Metsä Fibre har börjat bra tack vare dessa två företags djupa expertis”, säger Romo.

Enkel tillverkning av element 

Tillverkningen av de nya hybridsandwichelementen, som används i sågverkets byggnad för virkessortering, gick som planerat i elementtillverkaren Lipa-Betonis fabrik. Det var första gången som fabriken tillverkade hybridväggelement.

När ett hybridsandwichelement tillverkas utgör Kerto® LVL den bärande kärnan. Utanpå den ligger ett isolerande lager och en armerad betongfasad.

”Efter att vissa inledande utmaningar hade lösts, flöt produktionen av hybridsandwichelement lika bra som produktionen av vanliga betongsandwichelement. Att vi har lyckats med det är tack vare det goda samarbetet med våra samarbetspartner och deras omfattande know-how”, säger Satu Lipsanen, VD för Lipa-Betoni.

Smidigt montage av hybridsandwichelement på byggarbetsplatsen

Montaget av 100 m2 hybridsandwichelement i byggnadens första våning tog fem timmar.

”Monteringen av hybridsandwichelementen har gått till på ungefär samma sätt som för vanliga betongsandwichelement. Vi kunde använda en mindre kran, eftersom hybridsandwichelementen inte väger lika mycket som traditionella sandwichelement. Den lägre vikten kan ge besparingar i stora byggprojekt”, säger Petri Puputti, Construction Manager på Skanska.

Båda typerna av element har identiska förankringar nedtill, och i hybridsandwichelementens fogar används träskruvar. Han påpekar också att fogarna är färdiga när hybridsandwichelementen har monterats, och att det inte behövs någon fogning, betongslipning eller rengöring, vilket är fallet med vanliga betongsandwichpaneler.

Byggnaden för virkessortering ska stå färdig i slutet av 2021. Sågverket planeras vara klart under tredje kvartalet 2022.

 Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/_HmGnGStqxc5

Läs artikeln 

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och barrplywood samt vidareförädlade sågvaror. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka
klimatförändringar.  
 
2020 uppgick vår försäljning till cirka 0,4 miljarder euro, och vi har omkring 1 600 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä-koncernen. 

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest