Verktyg för konstruktionsberäkning på Open Source Wood

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Trä är ett förnybart och starkt byggmaterial som lagrar kol. Trots detta används det bara i en bråkdel av allt byggande globalt sett. Open Source Wood är en samarbetsplattform där arkitekter, ingenjörer, studenter och proffs på träbyggande kan dela innovationer inom modulärt träbyggande. På Open Source Wood finns innovationer, idéer och ett bibliotek med element- och modulkonstruktioner som är gratis för alla. Nu erbjuds det även verktyg för konstruktionsberäkning på Open Source Wood.

Metoder och regelverk inom byggsektorn har ofta en mycket lokal prägel, och därför finns det inget verktyg som fungerar på alla områden och marknadsområden. Det senaste tillskottet till Open Source Wood-plattformen är en verktygslista som tagits fram för att hjälpa ingenjörer och andra proffs med konstruktionsberäkningar, konstruktioner eller med att hitta lämpliga programvaror för varje uppgift.

På verktygssidan finns ett antal praktiska verktyg lämpade för träbyggande samlade. Flertalet verktyg är utvecklade av tredje part, och listan visar även vilka som är kompatibla med lokala landspecifika tillägg. 

Inledningsvis finns det en del grundläggande verktyg på webbplatsen, men med tiden kommer fler anpassade verktyg att erbjudas, både funktionsmässigt och geografiskt. Idag innehåller listan följande:

  • grundläggande kalkylatorer för förband med spik, skruv och bultar
  • verktyg för brandsäkra konstruktioner
  • lista över konstruktionsprogram med respektive landspecifika tillägg
  • spännviddstabeller för LVL-dimensioner under förprojektering

Open Source Wood-plattformen har utvecklats med stöd från finska miljödepartementet via träbyggnadsprogrammet. Syftet med projektet var att koppla innehållet på Open Source Wood till sådana program och verktyg som konstruktörer och ingenjörer använder dagligen. Under projektets första fas vilade fokus på modelleringsverktyg och att göra de första designobjekten på Open Source Wood tillgängliga för designprogrammen AutoCAD, Revit, ArchiCAD och SketchUp. Under fas två sammanställdes en lista över praktiska verktyg för konstruktörer.

Projektet är delvis finansierat av:

 

Open Source Wood strävar konstant efter att hitta nya sätt att bidra till spridningen av kunskaper om träbyggande. Om du har idéer eller verktyg som kan få det modulära träbyggandet att öka och utvecklas, vill vi uppmana dig att gå med i initiativet och börja dela med dig på opensourcewood.com.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/-FScV687DKHS

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Metsä Wood har som affärsidé att serva kunder inom bygg-, industri- och distributionsbranschen med konkurrenskraftiga och miljövänliga träprodukter. Bland Metsä Woods produkter finns Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter.

Metsä Woods omsättning 2019 uppgick till 0,4 miljarder euro med cirka 1 500 anställda. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest