Tävlingen Hybrid City ger lösningar som förbättrar både hållbar utveckling och effektivitet

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Woods Hybrid City-utmaning har uppmanat till olika sätt att göra byggandet mer hållbart, samtidigt som effektiviteten bibehålls genom att nuvarande byggmetoder används. Lösningen ligger i hybridkonstruktion: modulär konstruktion som på ett praktiskt sätt kombinerar trä och andra byggmaterial. Utmaningen Hybrid City resulterade i runt 40 idéer från 22 länder.

Det blev en svår uppgift för juryn att välja ut vinnarna ur alla inkomna förslag. ”Tävlingen höll en mycket hög standard. Bland de tio främsta fanns det många anmärkningsvärda innovationer som i sig själva skulle vara ytterst intressanta i flera olika sammanhang”, säger juryns ordförande Jussi Björman, direktör för teknisk kundtjänst på Metsä Wood.

Utmaningen låg i att välja en stomme, en modul eller ett koncept som använts i ett befintligt flervåningshus som inte är byggt i trä, och sedan konstruera om det genom att ersätta vissa av materialen med trä. Kriterierna för valet av vinnare var: 1.) effektivitet – en modulär lösning som är kompatibel med existerande byggmetoder samt 2.) hållbar utveckling – genom användning av Metsä Woods Kerto® LVL (laminated veneer lumber) som huvudmaterial.

Vinnaren av första pris på 10 000 euro är en konstruktion med namnet ”WHAT IF… New York´s SEAGRAM Building was a HYBRID building” av den colombianske arkitekten Jose Gustavo Garzon. Konstruktionen utgörs av ett hybridsystem med en kärna av betong och stål. När man förflyttar sig utåt och uppåt övergår stommen gradvis till en trästomme.
”Lösningen visar på en god förståelse för olika material och tar vara på deras bästa egenskaper för att skapa en optimal kombination. Systemet utgör en konstruktionsmetod som har stor potential för höghus i framtiden”, kommenterar Björman.

”Utmaningen Hybrid City är en inspirerande övning i att utnyttja smartare kombinationer av byggnadsmaterial och system för att skapa hållbara och bestående byggnader med höga prestanda som svarar mot branschens komplexitet”, säger vinnaren Jose Gustavo Garzon. ”Hybridkonstruktion – att blanda betong, stål och inomhusträ – erbjuder de mest lovande möjligheterna för de närmsta åren, och jag tror att det kommer att bilda standarden för höghus.”

Andrapriset på 5 000 euro gick till ”Alexandra Road Estate Reimagined” av Frederick Pittman och ”Villa Mokum, mostly wood, some steel and a concrete base” av Jasper Middelberg.
Enbart byggbranschen använder hälften av jordens resurser och ger upphov till 30 % av alla CO2-utsläpp. Samtidigt är vi tvingade att bygga i halsbrytande hastighet för att möta det växande behovet av bostäder – medan kostnaderna ska hållas nere. Och så har vi miljön…

Alla byggmaterial har sina fördelar. Men trä är det enda förnybara byggmaterialet som också lagrar kol. Vi måste hitta sätt att använda trä i högre utsträckning. Hybridstommar erbjuder en möjlighet att använda mer träbyggande utan att kullkasta nuvarande processer, vilket förenklar omställningen. Tävlingsbidragen visar på praktiska sätt hur byggbranschen gradvis kan förflytta sig mot mer hållbart stadsbyggande.

Se alla tävlingsbidrag på Opensourcewood.com

Se detaljerna i de vinnande tävlingskonstruktionerna:

”WHAT IF… New York´s SEAGRAM Building was a HYBRID building” av Jose Gustavo Garzon.

”Alexandra Road Estate Reimagined” av Frederick Pittman.

”Villa Mokum, mostly wood, some steel and a concrete base” av Jasper Middelberg.

Läs mer om Plan B: Hybrid City initiative.

Bilder:  https://databank.metsagroup.com/l/SwNFtGFMZ2Vd  

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Metsä Wood har som affärsidé att serva kunder inom bygg-, industri- och distributionsbranschen med konkurrenskraftiga och miljövänliga träprodukter. Bland Metsä Woods produkter finns Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter.

Metsä Woods omsättning 2019 uppgick till 0,4 miljarder euro med cirka 1 500 anställda. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest