Hur kan hållbar utveckling inom byggande uppnås utan kompromisser med effektiviteten? Initiativet Hybrid City söker innovationer.

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Metsä Woods Hybrid City-initiativ söker olika vägar att göra byggandet mer hållbart samtidigt som effektiviteten bibehålls genom att nuvarande byggmetoder används. Det är absolut nödvändigt att förbättra den hållbara utvecklingen – enbart byggbranschen använder hälften av världens resurser. Men omställningen kommer endast att ske om byggföretagen kan bibehålla sin effektivitet. Världen behöver en plan B.

Konventionellt använda material som betong och stål dominerar byggindustrin, och enbart byggbranschen använder hälften av jordens resurser och ger upphov till 30 % av alla CO2-utsläpp. Ansvarskännade byggföretag känner trycket att svara upp mot den ökande efterfrågan på mer hållbart byggande. Lösningen på detta behov, utan att behöva pruta på effektiviteten, ligger i hybridkonstruktion: modulär konstruktion som på ett praktiskt sätt kombinerar trä och andra byggmaterial.

”Utmaningen med att öka hållbarheten inom byggbranschen har varit att byggföretagen har ombetts att ändra både material och byggmetoder på samma gång. Resultaten är inte övertygande”, säger Mikko Saavalainen, SVP, Business Development hos Metsä Wood. ”I stället måste vi hitta sätt att hjälpa dem med omställningen genom att utveckla hållbara byggelement som passar dagens sätt att bygga. Hybrid är lösningen.”

En berömd arkitekt påstår att ”hybridstäder är bättre städer” – här är svaret varför

Alla byggmaterial har sina fördelar, men trä är det enda material

som lagrar kol. Arkitekt Tao Gofers – berömd för att ha ritat Sirius building i Sydney – framhåller att det går att uppnå hållbarare byggande genom att ersätta icke förnybara material med förädlade träprodukter som Kerto® LVL (fanérträ).

”I många fall går det lätt att ersätta så mycket som 25 % av dessa material med Kerto® LVL. Slutresultatet skulle bli både vackert och mer hållbart, eftersom trä är ett effektivt och estetiskt material. Jag tror att träelement kommer att utgöra en väsentlig del av morgondagens bättre städer – hybridstäder”, avslutar Gofers.

Den mest innovativa hybridkonstruktionsidén vinner 10 000 euro

Metsä Wood gör ett upprop till byggnadstekniker och byggföretag att delta i ett initiativ för att upptäcka världens bästa lösningar för effektivare, hållbarare, modulära och praktiska byggmetoder.

Utmaningen Hybrid City hittar du på plattformen Open Source Wood.  Deltagarna ska välja en befintlig flervåningsfastighet som inte är byggd i trämaterial, välja ett element som använts i byggnaden och konstruera om det med Kerto® LVL som huvudsakligt material.

Sista datum för anmälan är 31 maj 2020, och vinnarna utses av en expertgrupp inom nätverket Open Source Wood. Förstapris för den mest innovativa lösningen är 10 000 euro. Andra- och tredjepristagarna får 5 000 euro var.

Ta reda på mer om Plan B: Hybrid City Challenge.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/H8QPQ-BZtK9b

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Metsä Wood har som affärsidé att serva kunder inom bygg-, industri- och distributionsbranschen med konkurrenskraftiga och miljövänliga träprodukter. Bland Metsä Woods produkter finns Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter.

Metsä Woods omsättning 2019 uppgick till 0,4 miljarder euro med cirka 1 500 anställda. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest