Flerbostadshus av trä uppförs på halva tiden

Finska Metsä Wood ser ökat intresse för träelement i Sverige 
  • |
  • Metsä Wood

I finska Åbo genomförs ett projekt att bygga en hel stadsdel med flerbostadshus i trä. I projektet används Kerto LVL-baserade träelement som halverar byggtiden det tar att uppföra husen jämfört med om man byggt i betong. Resultatet har blivit byggnader som är snabba, lätta och gröna att bygga. Metsä Wood ser också ett ökat intresse i Sverige för liknande projekt. 

I takt med att världen urbaniseras och befolkningen ökar behövs fler bostäder. För att möta efterfrågan på bostäder och samtidigt bekämpa klimatförändringarna byggs en stadsdel av trä i Slottsfältet strax utanför Åbo, Finland.  

– Idag är det inte bara möjligt att bygga hela städer i trä. I och med urbaniseringen och klimatförändringarna är det ett måste. Därför är det glädjande att vi ser ett ökat intresse för liknande projekt i Sverige, säger Håkan Arnebrant på Metsä Wood i Sverige, som levererar Kerto LVL. 

Stadsdelen kommer bestå av 128 lägenheter och flerfamiljshusen byggs främst av Kerto LVL-baserade element. Med de prefabricerade träelementen har byggnaderna kunnat uppföras på mindre än halva tiden jämfört med om man byggt med betong. Användningen av prefabricerade träelement har tydligt positiva effekter på produktiviteten. 

– Jag anser att vi står inför en global vändpunkt med träbyggande och när byggnadsarbetet flyttas från byggarbetsplatsen till fabriken, där det är torrt, ökar kvaliteten, jobbet kan utföras effektivare och spillet minimeras, säger Tero Vesanen, vd på VVR Wood som producerat elementen i sin fabrik. 

De LVL-baserade träelementen är 4-5 gånger lättare än betongelement, vilket varit positivt bland annat för transporterna och samtidigt gjort det möjligt att kunna färdigställa stommen i ett av flerbostadshusen på sju veckor. 

– Eftersom träelementen är lätta kunde monteringen ske med en bockkran inbyggd i ett väderskydd, säger Jari Granqvist, ansvarig arbetsledare för bostadsbyggande i trä på NCC, som varit entreprenör för pilotprojektet i Åbo. 

Enligt Åbos stadsarkitekt Mika Rajala är man nöjda med resultatet och när projektet är färdigt kommer cirka 1 500 personer att bo i den nya stadsdelen av trä. 

– I Sverige var det under 2019 endast 13 procent av flerbostadshusen som byggdes med en stomme av trä. Men eftersom trä är ett mer hållbart alternativ än betong är jag övertygad om att den siffran kommer att öka framöver, säger Håkan Arnebrant. 

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
Tel. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

Håkan Arnebrant, Business Development Manager, Metsä Wood
Tel. +46 70 355 4200, hakan.arnebrant@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Metsä Wood har som affärsidé att serva kunder inom bygg-, industri- och distributionsbranschen med konkurrenskraftiga och miljövänliga träprodukter. Bland Metsä Woods produkter finns Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter.

Metsä Woods omsättning 2019 uppgick till 0,4 miljarder euro med cirka 1 500 anställda. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest